U kunt bij dit specialisme te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt of van uw situatie.