Een (dag)opname in het ziekenhuis is iets bijzonders. De meeste kinderen vinden dat ook best spannend. Uit ervaringen van patiënten weten wij dat het belangrijk is om kinderen goed voor te bereiden op hun ziekenhuisbezoek. Hierdoor weten zij wat zij kunnen verwachten en ervaren zij minder angst. Op deze websitepagina leest u tips om de dagopname voor te kunnen bereiden. 

Website voor kinderen

Speciaal voor kinderen hebben we een website ontwikkeld. Daar kunnen ze alleen of samen met u lezen wat er gebeurt als je een dagje in het ziekenhuis komt. Klik hier voor de kinderwebsite.

360 graden video over een operatie 

Een bijzondere video in de kinderwebsite is een 360 graden video over een operatie in het Ommelander Ziekenhuis. Deze video ziet u ook hieronder.
Dankzij deze video kan uw kind van te voren al zien hoe het het gaat als hij voor een operatie komt. In de video kan hij helemaal om zich heen kijken, ook boven zich en achter zich. Als uw kind de video bekeken heeft, is het net alsof hij alles al een keer meegemaakt heeft. Hij zal zich minder hulpeloos en angstig voelen en daardoor de behandeling vaak beter kunnen ondergaan.

VR-bril op de kinderafdeling

Als uw kind de video graag in een VR-bril wil bekijken, kan dit op onze kinderafdeling. Bel gerust naar het algemene nummer van ons ziekenhuis (088 - 066 1000) en vraag naar een pedagogisch medewerker. U kunt dan een afspraak maken om een keer langs te komen. 

Video’s, fotoboeken en tips voor als je het spannend vindt

De kinderwebsite bevat ook verschillende video’s en fotoboeken die laten zien hoe bepaalde onderzoeken gaan in ons ziekenhuis, bijvoorbeeld een MRI-scan, een CT-scan of bloedprikken. Samen met uw kind kunt u dit thuis al bekijken en de tijd hiervoor nemen die jullie hier zelf voor willen nemen. Ook vind u op de kinderwebsite tips voor als uw kind zijn ziekenhuisbezoek spannend vindt.

Vooraf een bezoekje brengen

Als jullie dit willen kunnen jullie voorafgaand aan een dagopname komen kijken op de afdeling. Belt u gerust naar de pedagogisch medewerkers van onze kinderafdeling om een afspraak te maken. U bereikt hen via ons algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

U en uw kind krijgen dan te horen wat er op de dag van de opname allemaal gaat gebeuren. U mag ook even rondkijken. Zo krijgt uw kind bijvoorbeeld te zien in wat voor bed het komt te liggen, hoe de afdeling eruit ziet en dat de dokters op de operatieafdeling in blauwe pakken rondlopen en mutsjes op hebben.

De voorbereiding gebeurt op een kindvriendelijke manier door een ervaren pedagogisch medewerkster of een kinderverpleegkundige. Door deze informatie kan het kind zich een beeld vormen van wat er gaat gebeuren.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback