Binnen het Ommelander Ziekenhuis bieden wij plaatsen voor:

Als je informatie wilt over de mogelijkheden van Arts-Assistenten Niet In Opleiding (ANIO’s) binnen ons ziekenhuis, dan kun je contact opnemen met Jennifer Loots, coördinator ANIOS. Dit kan via telefoonnummer 0646178445.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor een baan als ANIO, dan kun je via deze link solliciteren.

Na ontvangst beoordelen we of er op korte termijn mogelijkheden binnen het Ommelander Ziekenhuis zijn die aansluiten bij je wensen, opleiding en ervaring. Is dat het geval dan ontvang je van ons een bericht en bewaren wij je gegevens zes maanden in ons portefeuillebestand. Wij streven ernaar om je binnen twee weken na ontvangst van je sollicitatie te informeren.

Het Ommelander Ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met de SBOH, de werkgever voor huisartsen in opleiding. Door deze afspraken kan de huisarts in opleiding binnen het ziekenhuis een stage lopen. Meer informatie hierover vind je op de website van de SBOH. De HAIO’s werken gedurende hun stage op de spoedeisende hulp.

Solliciteren

Heb je belangstelling voor een stage als HAIO, dan kun je via deze link solliciteren.

Na ontvangst beoordelen we of er op korte termijn mogelijkheden binnen het Ommelander Ziekenhuis zijn die aansluiten bij jouw wensen, opleiding en ervaring. Is dat het geval dan ontvang je van ons een bericht en bewaren wij jouw gegevens zes maanden in ons portefeuillebestand. Wij streven ernaar om je binnen twee weken na ontvangst van jouw sollicitatie te informeren.

M2/M3 coassistenten Geneeskunde

Studenten Geneeskunde van de RUG die in hun tweede masterjaar zitten lopen 40 weken senior coschappen, deze bestaan uit 10 (soms 11) coschappen van elk vier weken bij telkens een ander specialisme, twee of drie van deze specialismen zullen buiten de deur plaatsvinden (huisartsenstage, psychiatrie en sociale stage).

Tijdens de senior coschappen gaan de studenten aan de slag om hun kennis en vaardigheden uit te breiden en hebben ze meer mogelijkheden om zelfstandig onder supervisie van een arts te werken.

 

De studenten kunnen (naast wat verplichte coschappen) kiezen uit de volgende specialismen:

 

 • Anesthesie
 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie
 • Intensive care
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Microbiologie
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Radiologie
 • Spoedeisende hulp
 • Urologie
 • Psychiatrie
 • Huisartsengeneeskunde
 • Sociale geneeskunde
 • Pathologie
 • Sociale geneeskunde buitenland
 • Tropen geneeskunde

 

Daniela Dijkema (d.p.dijkema@ozg.nl) is onderwijs coördinator en Maarten Tip (longarts) afiliatiecoördinator (m.tip@ozg.nl)

Onderwijs en voorwaarden

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft voor ANIO's, HAIO's en co-assistenten een speciaal pakket aan onderwijs en arbeidsvoorwaarden.

Onderwijs

Voor de arts-assistenten niet in opleiding (ANIO’s), huisartsen in opleiding (HAIO’s) en de co-assistenten hebben we een onderwijsprogramma.

We bieden twee keer per maand een onderwijsmoment aan aan. Elk poortspecialisme geeft dan een aantal uren les. Er komen interne en externa sprekers, te denken aan fractuurleer, pre hospitale zorg/meldkamer ambulance en radiologie scholing.

Elke startende ANIOS collega volgt de SBMS (ABCDE cursus) en ALS cursus aan het begin van hun inwerktijd.

Tevens doorloopt elke ANIOS collega een inwerkperiode waarin instructie momenten voorbij komen van de meest voorkomende specialismen zoals cardiologie, longgeneeskunde en interne geneeskunde.

Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten

De ANIO is in dienst van het ziekenhuis en krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst die valt onder de Cao Ziekenhuizen. De CAO kent voor ANIO’s een 36-urige werkweek. De functie is ingeschaald in de FWG schaal 65.
HAIO’s hebben een arbeidsovereenkomst bij de SBOH. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de SBOH.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback