Deze informatie is bedoeld voor huisartsen en leden van het VSV.

Als huisarts en lid van het verloskundige samenwerkingsverband (VSV) kunt u incidenten in de transmurale patiëntenzorg bij ons melden. Onder incidenten verstaan wij onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Wij vinden het belangrijk om mogelijke tekortkomingen in zorgprocessen te ontdekken. Door incidenten te melden, kunnen wij hiervan leren, processen verbeteren en eventuele herhaling in de toekomst voorkomen.

Hoe kunt u een incident melden?


Meldingen van huisartsen komen terecht bij de coördinator transmurale meldingen. Meldingen van leden van het VSV worden opgepakt door de incidenten commissie van het VSV.

Zij nemen de melding zo snel mogelijk in behandeling en spelen een centrale rol in de afhandeling. Het kan zijn dat de coördinator transmurale meldingen/incidenten commissie van het VSV kort na uw melding contact met u opneemt om u om extra informatie te vragen over uw melding.

We streven ernaar om u op korte termijn een terugkoppeling te geven over de verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet met alle meldingen om.

'Spelregels' bij het melden

We vragen u om bij het invullen van het meldformulier rekening te houden met de volgende gedragsregels: 

  • Meld vanuit de intentie om de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.
  • Probeer de ketenpartner te laten weten dat er een melding gaat komen.
  • Meld duidelijk, objectief en zonder oordeel. Meld over processen en niet over personen

Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident.

Klachten

Wilt u geen transmurale melding, maar een klacht indienen? Dan kun u dit doen via dit  klachtenformulier.

Vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de coördinator transmurale meldingen via verwijzerscontact@ozg.nl. Leden van het VSV kunnen contact opnemen met ommelandervsv@gmail.com.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback