Huisartsen die zijn aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöporatie (GHC) kunnen medisch specialismen van het Ommelander Ziekenhuis digitaal consulteren. Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt.

Digitale consultatie

Huisartsen die zijn aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöporatie (GHC) kunnen medisch specialismen van het Ommelander Ziekenhuis digitaal consulteren. Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen. Het Ommelander Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie werken hierin samen. Daarnaast is Zorgverzekeraar Menzis betrokken.

Hoe werkt digitale consultatie?

De consultatie vindt plaats via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive van softwareleverancier Calculus. In dit programma stelt de huisarts een vraag. De betreffende vakgroep ontvangt per mail het bericht dat een vraag is binnen gekomen. In deze mail zit een link naar de beveiligde omgeving van VIPLive, waar de vraag wordt gesteld en het antwoord kan worden gegeven. Afgesproken is dat de digitale consultatievraag binnen 2 werkdagen wordt beantwoord. Digitale consultatie is dus niet bedoeld voor spoedvragen. Als de vraag door de specialist in VIPLive is beantwoord, ontvangt de huisarts bericht en slaat deze het antwoord op in zijn informatiesysteem. Bij het afsluiten van het consult vindt automatische declaratie plaats volgens de afgesproken voorwaarden.

Wie doen mee aan digitaal consulteren?

Digitale consultatie is op 25 augustus gestart met de specialismen interne geneeskunde en cardiologie. Huisartsen in het werkgebied van de GHC (Provincie Groningen en Noord-Drenthe) kunnen via VIPLive digitaal consulteren met een medisch specialist in het Ommelander Ziekenhuis. Vanaf half februari zijn alle specialismen aangesloten bij VIPLive. 

Voordelen digitaal consulteren

Digitaal consulteren heeft verschillende voordelen voor de betrokken huisarts, medisch specialist en patiënt:

  • het advies van de specialist wordt vastgelegd in het patiëntendossier van de huisarts, zodat het altijd is terug te vinden
  • de huisarts en de medisch specialist krijgen een vergoeding
  • voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan de digitale consultatie. De patiënt kan met digitale consultatie vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft het eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Meer patiënten met specialistische vragen zullen dichtbij huis kunnen worden geholpen. Dit scheelt de patiënt tijd en geld omdat een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig is.

Voor de huisarts:

Als u meer wilt weten over het digitaal consulteren, kunt u contact opnemen met Vincent de Koning van de GHC, via v.de.koning@ghcgroningen.nl. Voor technische vragen over VIPLive kunt u contact opnemen met Calculus: 088 -528 1060.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback