Deze informatie is bedoeld voor zorgprofessionals.

Bent u aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u uw patiënten elektronisch* verwijzen naar de juiste arts op de juiste polikliniek binnen ons ziekenhuis. ZorgDomein ondersteunt het verwijzingsproces vanuit uw spreekkamer. Het is er op gericht om de verwijzing van uw patiënt naar het Ommelander Ziekenhuis zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

* Sinds 2017 is het meezenden van één of meerdere bijlage(n) bij uw verwijzing naar het Ommelander Ziekenhuis mogelijk!

Eerstelijnsdiagnostiek

Naast het verwijzen van uw patiënt naar de juiste polikliniek kan ZorgDomein ook ingezet worden voor eerstelijnsdiagnostiek. U kunt als huisarts via ZorgDomein bij de afdeling Medische Beeldvorming een röntgenfoto, echografie, MRI- of CT-onderzoek aanvragen.

Verwijzing naar Medische Beeldvorming buiten ZorgDomein

De aanvragen voor onze afdeling Medische Beeldvorming ontvangen we het liefst via ZorgDomein, maar er zijn misschien omstandigheden waarin dit niet altijd haalbaar is. Mocht u een verwijzing Medische Beeldvorming willen doen buiten ZorgDomein om, maakt u dan bij voorkeur gebruik van het standaard format.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het programma ZorgDomein verwijzen wij u naar de website van ZorgdomeinHeeft u vragen over verwijzingen naar het Ommelander Ziekenhuis? Neem dan contact op met uw contactpersonen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback