Persoonlijk digitaal dossier en thuiswerkplek

Alle medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben een persoonlijk digitaal dossier. Daarin kunt u uw salarisstroken inzien, uw persoonlijke gegevens wijzigen en uw declaraties regelen. Deze website en 24 uur per dag te benaderen. Dit kan via de beveiligde website werkplek.ommelanderziekenhuis.nl.

Sommige medewerkers kunnen thuiswerken. U kunt deze beveiligde omgeving ook bereiken via bovenstaande website.

Support tool ICT

Vanuit ICT support is bij het leveren van ondersteuning het af en toe noodzakelijk op de thuiswerkomgeving mee te kijken. ICT Support kan u daarom vragen via https://get.teamviewer.com/y5xa5x8 de support tool te starten.

Klokkenluidersregeling 

Heel soms houden mensen zich niet aan de wet, regels en afspraken. Als u ziet dat collega’s zich niet aan regels en afspraken houden (of dit nu per ongeluk is of om er zelf beter van te worden) en het brengt schade toe, is dat vaak moeilijk. U wilt collega’s niet afvallen. En als het gaat om iemand in een hogere functie, kunt u mogelijk bang zijn dat het gevolgen voor u zelf heeft. Daarom hebben we een ‘klokkenluidersregeling’.

De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat we veilig en zorgvuldig met deze signalen omgaan. Zonder dat het gevolgen heeft voor de persoon die het signaal geeft. We beschermen de rechten van die persoon. Dat geldt voor mensen die in dienst zijn van ons ziekenhuis. En ook voor mensen die via een ander contract voor ons werken.
Wilt u hier meer over weten, lees dan onderstaand document:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback