Het kan zijn dat u voor één of meer nachten in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Download via onderstaande knop de folder 'Informatie bij opname'.

Het kan voorkomen dat u op de afgesproken dag niet naar het ziekenhuis kunt komen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we een andere patiënt kunnen oproepen. 

Wij zullen dan met u een nieuwe afspraak maken.

Contactpersoon

Voor uzelf en voor ons is het handig wanneer één persoon uit uw familie- of kennissenkring contactpersoon is. Wilt u daarover een afspraak maken met uw partner, familie of vrienden? Deze contactpersoon kan contact opnemen met het ziekenhuis en de informatie doorgeven aan familie en vrienden.

Gemengd verplegen

Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden verpleegd (=gemengd verplegen). Heeft u hiertegen principiële bezwaren, bespreekt u dit dan met de verpleging.

Principiële bezwaren

Mogelijk heeft u principiële bezwaren tegen bepaalde medische handelingen, zoals een bloedtransfusie. Wij vragen u om dit zo snel mogelijk schriftelijk, per brief aan uw behandelend arts te melden. Er is dan voldoende tijd om samen met u naar alternatieven te zoeken.

Uitstel van ingreep door overmacht

Hoewel wij volgens planning werken moet een ingreep (operatie of behandeling) soms worden uitgesteld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een spoedeisende operatie tussendoor komt, als de medisch specialist ziek is of als zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit uitstel kan plaatsvinden vóórdat u bent opgenomen, maar soms ook op de dag van uw behandeling of operatie zelf, terwijl u al in het ziekenhuis ligt. Wij zullen u zo snel mogelijk over het uitstel en de oorzaak daarvan informeren. Met u wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de operatie of behandeling door het Ommelander Ziekenhuis is uitgesteld. De nieuwe afspraak wordt zo snel mogelijk ingepland.
Voor de eventuele financiële gevolgen van uitstel door overmacht is het Ommelander Ziekenhuis niet aansprakelijk.
Uiteraard realiseren wij ons wel dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. Wij doen er dan ook alles aan om een geplande ingreep ook onder onvoorziene omstandigheden te laten doorgaan.

Voor een onderzoek of een operatie is het meestal belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u niets meer mag eten, drinken en niet mag roken vanaf een afgesproken tijdstip. Nuchter zijn is erg belangrijk om problemen bij de verdoving, zoals braken en misselijkheid, te voorkomen. Moet u ook nuchter zijn voor de behandeling dan heeft u hiervan bericht gekregen.
Wordt u opgenomen voor dagbehandeling, dan is het belangrijk dat u van tevoren vervoer naar huis regelt. We adviseren u om ervoor te zorgen dat er iemand thuis is wanneer u terugkomt uit het ziekenhuis en dat u de eerste nacht niet alleen bent. Door de operatie, het onderzoek of de eventuele narcose voelt u zich niet zo fit als anders.

Wij vragen u op de dag dat u wordt opgenomen:

 • te douchen of een bad te nemen
 • geen make-up en nagellak te gebruiken. Dit omdat de arts tijdens de ingreep aan de kleur van de huid en de nagels belangrijke informatie afleest over uw lichamelijke toestand
 • geen bodylotion te gebruiken
 • sieraden, inclusief piercings, en waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Gebruik van medicijnen bij een opname

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze gewoon innemen, tenzij uw specialist iets anders met u heeft afgesproken. Gebruikt u bij het innemen wel zo weinig mogelijk water.
Plastabletten mag u voor de ingreep niet innemen, tenzij anders met u is afgesproken.
Heeft u diabetes of gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, overlegt u dan met uw arts of u de medicijnen kunt blijven gebruiken.
Het is handig als u paracetamol in huis heeft voor na de operatie.

Voor de administratie:

 • legitimatiebewijs
 • zorgpas
 • afsprakenkaart polikliniek

Voor uw verblijf:

 • diabetes-, trombose- of allergiekaart:
 • dieetlijst
 • alle medicijnen die u gebruikt (liefst in originele verpakking)
 • pyama, ondergoed, ochtendjas, pantoffels
 • gemakkelijk zittende kleding en schoenen
 • eigen loophulpmiddel (kruk, stok of rollator)
 • toiletartikelen (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, scheergerei, maandverband en tampons, e.d.)
 • kleingeld

Handdoeken en washandjes hoeft u niet mee te nemen. Die krijgt u in het ziekenhuis.

Wij adviseren u om geen waardevolle spullen mee te nemen.

Wanneer u op de dag van uw opname naar het ziekenhuis komt, kunt u zich melden op de aangegeven afdeling, vermeld in de opnamebrief.

Het opnamegesprek op de afdeling

Op de afdeling vangt een verpleegkundige u op en heeft met u een opnamegesprek. Hij of zij vertelt u het een en ander over de verpleegafdeling en laat u de afdeling zien.
Tijdens het opnamegesprek bespreekt de verpleegkundige ook nog de volgende onderwerpen met u:

 • Medicijngebruik
  U kunt de medicijnen die u van huis heeft meegenomen aan de verpleegkundige geven. Hij of zij bespreekt met de arts welke medicijnen u tijdens uw verblijf kunt blijven gebruiken.
  Kunt u de medicijnen blijven gebruiken, dan krijgt u deze van het ziekenhuis. Dit geldt niet voor anticonceptiemiddelen en homeopathische middelen.
  Uw eigen medicijnen kunt u het beste aan iemand mee naar huis laten nemen. Dit om vergissingen te voorkomen.
 • Dieet
  Als u thuis een dieet volgt, dan is het belangrijk om dat aan de verpleegkundige door te geven.
 • Overgevoeligheid
  Bent u overgevoelig of allergisch voor bijvoorbeeld jodium, pleisters, bepaald voedsel of bepaalde medicijnen? Vertel het tijdens het opnamegesprek. Dan houden wij daar rekening mee.
 • Risico op infectie
  Heeft u kort voor uw opname een infectieziekte gehad, dan willen wij dat graag weten. Wij kunnen daar rekening mee houden en verdere infectie in het ziekenhuis voorkomen.

Op de meeste verpleegafdelingen gelden de volgende richtlijnen. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken.

Kamerindeling

Elke verpleegafdeling heeft een aantal één-, en tweepersoonskamers. Of u alleen of met iemand anders op een kamer komt te liggen, hangt van een aantal zaken af. We kijken naar de aard en ernst van uw ziekte. Maar ook het aantal bedden dat op het moment van uw opname beschikbaar is, speelt mee.
Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden verpleegd (=gemengd verplegen). Heeft u hiertegen principiële bezwaren, bespreekt u dit dan met de verpleging.

Roken

In en om de beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis Groningen mag niet gerookt worden. 

Dagverblijf

In het ziekenhuis zijn voor de patiënten enkele dagverblijven ingericht. U kunt hier met andere patiënten een praatje maken, televisie kijken of een spelletje doen.

De dagindeling

In een ziekenhuis gebeuren veel dingen op vastgestelde tijden. Dit hangt samen met de organisatie van zaken als de maaltijden en werktijden van afdelingen als het laboratorium. Het valt niet te voorkomen dat de dagindeling op de verpleegafdeling afwijkt van wat u gewend bent.
Overdag kunt u tussen deze vaste momenten door, naar één van de dagverblijven of de bezoekershal gaan. Wanneer u de verpleegafdeling verlaat, geeft u dan wel even door aan één van de verpleegkundigen waar u bereikbaar bent. Er kan zich namelijk altijd iets voordoen waarvoor men u onverwacht (eerder) nodig heeft.

Eten en drinken

Op drie momenten op de dag serveren wij u uw maaltijd:

 • ontbijt 08.00 uur
 • warme maaltijd 12.00 uur
 • broodmaaltijd 17.00 uur

Aan de voedingsassistent kunt u aangeven welke broodsoort, welk beleg en hoeveel brood u bij het ontbijt en de broodmaaltijd wenst. Bij de warme maaltijd kunt u kiezen uit twee menu’s.

Als u bepaalde producten niet mag eten vanwege uw geloofsovertuiging of als u bijvoorbeeld vegetarisch eet, dan kunt u dit doorgeven aan de voedingsassistent. Bij de maaltijdbereiding houden wij zo veel mogelijk rekening met uw wensen.
Verder komt de voedingsassistent of een verpleegkundige van de verpleegafdeling een aantal keren per dag om te vragen wat u wilt drinken.
U kunt ook van huis meegebrachte etenswaren eten. Houdt u er dan wel rekening mee dat u deze niet in de koelkast van de afdeling kunt bewaren. We hebben namelijk te maken met zeer strikte regels op het gebied van hygiëne. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bezoek

Moet u in het ziekenhuis verblijven, dan is het erg fijn om bezoek te ontvangen. Komen er voor u meer dan twee bezoekers, vraagt u hen dan om elkaar af te wisselen.
Als u uit bed mag, kunt u met uw bezoek ook naar één van de dagverblijven of naar de bezoekershal gaan.
Het ziekenhuis beschikt over twee familiekamers. Het kan zijn dan het gewenst of noodzakelijk is, dat bezoek in het ziekenhuis overnacht. U kunt met een verpleegkundige overleggen of u een familiekamer kunt gebruiken.

Uw behandelend specialist bezoekt u dagelijks en spreekt dan met u af wanneer u weer naar huis kunt. Dit hangt onder andere af van het verloop van uw herstel.

Vervoer naar huis

Wij vragen u het vervoer naar huis zelf te regelen. U kunt een familielid of bekende vragen u op te halen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u een taxi (laten) bellen. Houdt u er rekening mee dat u de kosten hiervan direct moet afrekenen.

Het kan zijn dat u in overleg met uw behandelend arts op weekendverlof gaat. Dit verlof loopt in het algemeen van zaterdagmorgen tot zondagavond.

Nazorg

Het ziekenhuis informeert uw huisarts over uw vertrek naar huis. De verdere nazorg gebeurt onder begeleiding van uw huisarts. Het zou kunnen dat u nog voor een controleafspraak naar het ziekenhuis terugkomt.

Thuiszorg

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of misschien heeft u hulpmiddelen (zoals een bed of krukken), Thuisalarmering of hulp van Tafeltje-Dekje nodig.
In overleg met u geeft de verpleegafdeling uw naam door aan een zogenaamde transferverpleegkundige. Hij of zij nodigt u en eventueel uw naaste familie uit voor een gesprek om te kijken welke zorg en hulpmiddelen u nodig heeft. Het kantoor van deze verpleegkundige bevindt zich in het ziekenhuis.

De transferverpleegkundige zorgt er vervolgens voor dat alles is geregeld wat u met elkaar heeft afgesproken. U weet dus al voor u het ziekenhuis verlaat, waarop u thuis kunt rekenen.

Meer informatie over het Transferbureau / -punt

Als u lid bent van de Stichting Thuiszorg Groningen in uw gemeente, kunt u de hulpmiddelen daar lenen. Bent u geen lid, dan betaalt u een huurprijs voor het te lenen hulpmiddel.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis niet (meteen) naar huis kunnen terugkeren, dan zullen wij in overleg met u en uw familie proberen hiervoor een oplossing te vinden. U wordt dan bijvoorbeeld een tijdje in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis zal u en uw familie hierbij adviseren en het een en ander voor u regelen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback