Als u wordt opgenomen in ons ziekenhuis is het belangrijk dat uw zorgverleners weten welke medicijnen u gebruikt. De medicijnen kunnen namelijk invloed hebben op uw behandeling. Daarom heeft u voor of tijdens uw opname een gesprek met een apothekersassistent. We noemen dit gesprek het 'medicatieverificatiegesprek' (afgekort: medicatiegesprek). 

Voorbereiden op het medicatiegesprek

Wat kunt u zelf doen? 

Wij willen u vragen om een compleet overzicht van uw thuismedicatie mee te nemen. Dit kunt u doen door het volgende mee te nemen naar het gesprek:

 • Een medicatielijst van uw apotheek
  Een medicatielijst is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. U kunt een actueel medicatieoverzicht ophalen bij uw eigen apotheek. Of u kunt uw apotheek toestemming verlenen om uw medicatiegegevens (digitaal) te delen met andere zorgverleners via ikgeeftoestemming.nl.
 • Medicatiedoosjes en/of medicatiezakjes 
  Wilt u uw medicijnen bij voorkeur in de originele verpakking of medicatiezakjes meenemen? 
 • Een overzicht van zelfzorgmiddelen 
  Het is ook belangrijk dat u voor uw gesprek een overzicht maakt van eventuele zelfzorgmiddelen die u gebruikt. Dit zijn medicijnen of middelen die u zonder recept koopt. Denk hierbij aan pijnstillers, vitamines of voedingssupplementen. 
 • Een overzicht van uw allergieën of medicatie die u niet mag hebben 
  Als u weet dat u een allergie voor een specifiek middel heeft of als er medicijnen zijn die u om bepaalde redenen niet mag gebruiken, is het belangrijk dat u ons dit laat weten. Dit zodat wij hier gedurende uw opname rekening mee kunnen houden. 

Wat doen wij van te voren? 

Ter voorbereiding op uw opname in ons ziekenhuis, vragen wij bij uw apotheek of apotheekhoudende huisarts uw medicatieoverzicht op. Dit doen we via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP geeft (digitaal) inzicht in de medicatie die u in het afgelopen jaar hebt opgehaald. Wij hebben alleen inzage in uw medicatiegegevens wanneer u zelf toestemming heeft gegevens aan uw apotheek om uw medicatiegegevens te delen met andere zorgverleners. 

Heeft u bezwaar tegen het voorafgaand opvragen van uw medicatiegegevens? Dan kunt u dit aangeven bij uw eigen apotheek of via ikgeeftoestemming.nl

Het medicatiegesprek 

Het medicatiegesprek duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens dit gesprek zal een apothekersassistent uw medicatie, zelfzorgmiddelen en allergieën met u (en/of uw mantelzorger) bespreken. Tijdens het gesprek proberen we samen een goed beeld te krijgen van de medicijnen die u gebruikt.

Als u geen medicijnen gebruikt is het ook belangrijk om naar het gesprek te komen. Het is voor ons namelijk ook belangrijk om vast te stellen dat u geen medicatie gebruikt. 

De apothekersassistent legt de medicatiegegevens vast in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit zodat zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling inzage hebben in de medicatiegegevens die met u zijn besproken. Op deze manier hebben zij een duidelijk beeld van uw medicijngebruik voordat u wordt opgenomen. 

Belangrijk!

Als uw medicatie wijzigt nadat u een gesprek met de apothekersassistent hebt gehad, neem dan áltijd contact op met een apothekersassistent van de Klinische Farmacie. U bereikt hen via het algemene telefoonnummer van ons ziekenhuis: 088 - 066 1000.

Hoe werkt het bij een spoedopname? 

Als u met spoed wordt opgenomen zal een apothekersassistent het medicatiegesprek bij uw opname met u voeren. Dit kan op de Spoedeisende Hulp of op een verpleegafdeling zijn. Als het u lukt, adviseren wij u om ook bij een spoedopname uw medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis. 

Medicijnen tijdens uw opname in ons ziekenhuis 

Tijdens uw ziekenhuisopname krijgt u de medicijnen die u nodig heeft vanuit onze ziekenhuisapotheek geleverd. Toch is het belangrijk dat u wel al uw eigen medicijnen meeneemt. Het kan namelijk zijn dat tijdens uw opname een medicijn die u thuis gebruikt niet op voorraad is in ons ziekenhuis. In dat geval kunt u tijdelijk uw eigen medicijn(en) blijven gebruiken. De ziekenhuisapotheker zorgt dan voor aanvulling van de medicijnen wanneer dit nodig is. 
Soms kunt u uw medicijnen van thuis ook doorgebruiken in ons ziekenhuis (om verspilling te voorkomen). Dit gaat dan vooral om medicijnen zoals insuline, oogdruppels, crèmes of zalven, inhalatiemedicatie, orale anticonceptie ('de pil'), hiv-medicatie, geneesmiddelen voor een geneesmiddelenonderzoek en homeopathische of kruidengeneesmiddelen. De ziekenhuisapotheker zorgt dan voor aanvulling van deze medicijnen wanneer dit nodig is. 

Veilig medicijngebruik

Tijdens uw hele opname zorgt de apotheek het veilig gebruik van uw medicijnen. Bekijk ook eens onderstaande video over hoe de apotheker uw medicijngebruik tijdens uw opname bewaakt:

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Medicatie bij ontslag

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan uw medicijngebruik veranderen. Er is bijvoorbeeld een bepaald medicijn gestopt, gewijzigd of gestart door uw behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer u weer naar huis mag worden deze wijzigingen door een apothekersassistent (of soms door een verpleegkundige) met u besproken in een medicatiegesprek. U krijgt dan ook een overzicht van uw medicatie en de eventuele medicatiewijzingen mee. Het nieuwe medicatieoverzicht versturen wij daarnaast naar uw huisarts en apotheek. En eventueel naar uw zorginstelling (als u hier naartoe gaat).

De apothekersassistent zal u waarschijnlijk ook vragen of u akkoord gaat met het leveren van uw (nieuwe) ontslagmedicatie via de poliklinische apotheek van ons het ziekenhuis. Een groot voordeel hiervan is dat u uw medicatie dan gelijk mee kan nemen vanuit ons ziekenhuis en dus niet nog apart naar uw eigen apotheek hoeft te reizen.

Vragen?

Bent u thuis en heeft u nog vragen over uw oude en nieuwe medicijnen? Natuurlijk kunt u dan altijd nog contact met onze apothekers opnemen. U bereikt hen via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000. Eventueel kunt u ook naar uw eigen apotheek gaan om uw vragen te stellen. Uw apotheek kan namelijk ook contact met ons opnemen.

Bekijk ook eens onderstaande video over hoe u overzicht houdt op uw medicijngebruik na ontslag uit het ziekenhuis:

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback