Op de begane grond van ons ziekenhuis in Scheemda vindt u onze apotheek. Hier kunt u terecht voor medicijnen die u als een recept van uw behandelend specialist heeft gekregen. Bijvoorbeeld na een bezoek aan de polikliniek, dagbehandeling, de Huisartsenspoedpost of na ontslag uit het ziekenhuis. In de avond is onze apotheek dienstapotheek voor de regio Oost-Groningen. Als u dan onverwachts en met spoed medicijnen en/of verbandmiddelen nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Voor iedereen

Onze apotheek is ook een openbare apotheek. U kunt hier dus ook terecht voor bijvoorbeeld verband- en hulpmiddelen, neusdruppels en pijnstillers zoals paracetamol. Mocht u in de buurt wonen, dan kunt u zich ook laten inschrijven als vaste patiënt bij onze apotheek. 

Onze poliklinische apotheek is iedere dag geopend van 08.00 tot 23.00 uur, ook op zon- en feestdagen. U vindt de apotheek op de begane grond van ons ziekenhuis in Scheemda :

  • tussen 08.00 en 17.30 uur bereikt u ons via de hoofdingang van het ziekenhuis (route 48)
  • tussen 17.30 en 23.00 uur bereikt u ons via ons dienstloket. Deze bereikt u via de ingang op het Spoedplein

Tussen 23.00 en 08.00 uur kunt u terecht bij de Martini Apotheek in het Martini Ziekenhuis in Groningen (Van Swietenplein 1).

Op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur geldt het normale dagtarief. 

Op maandag tot en met zaterdag van 17.30 tot 23.00 uur en op zon- en feestdagen geldt een diensttarief van €45,00 per geneesmiddel. Dit tarief declareren wij standaard bij uw zorgverzekeraar en valt onder uw eigen risico. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Bij medicijnen die niet vergoed worden (bijvoorbeeld slaaptabletten) rekent u het diensttarief direct bij ons af.

Als u uw eigen apotheek toestemming heeft gegeven om uw medicatiegegevens te delen met zorgverleners, dan kunnen wij bij uw bezoek aan het Ommelander Ziekenhuis inzien welke medicijnen u gebruikt. U kunt bij uw eigen apotheek het toestemmingsformulier invullen. Online toestemming geven kan via ikgeeftoestemming.nl. Met name bij een onverwachtse ziekenhuisopname kan snelle inzage in uw medicijngebruik complicaties voorkomen!

Heeft u uw eigen apotheek géén toestemming gegeven, neem dan altijd een medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. U kunt dit overzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Voeg aan dit overzicht de medicijnen toe die u regelmatig neemt en die zonder recept verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld bij de drogist. Uw eigen apotheek kan deze medicijnen ook toevoegen aan uw medicatieoverzicht.  

Wordt u opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis? Dan heeft u bij opname en ontslag een medicatiegesprek met de apothekersassistente van de Klinische Farmacie. Tijdens uw opname wordt de medicatie geleverd door de Klinische Farmacie. Bij ontslag kan u uw (nieuwe) medicatie geleverd krijgen via de Apotheek. 

Heeft u een klacht of suggestie?

Neemt u dan contact op met de Apotheek via apotheek@ozg.nl of telefonisch via 088-5662290. Ook kunt u uw klacht indienen bij de ombudsfunctionaris van het Ommelander Ziekenhuis via deze link.

Apotheker van de poliklinische apotheek is Mirte van Renselaar (BIG-nummer 69911873417).

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback