Om u zo goed en veilig mogelijk te kunnen behandelen, is het belangrijk om inzicht te hebben in uw medicijngebruik. Dat kan door een actueel medicatieoverzicht. Hieronder ziet u hoe zelf kunt bijdragen aan een veilige behandeling.

1. Haal uw medicatieoverzicht bij uw apotheker
Vertel uw apotheker welke medicijnen u, met of zonder recept, gebruikt. Denk hierbij ook aan miconazol crème, ibuprofen of St. Janskruid. Neem zo mogelijk de originele verpakkingen mee en meld allergieën, bijwerkingen en eventueel verminderde nierfunctie. Uw apotheker maakt uw medicatieoverzicht actueel en geeft deze aan u mee.


2. Neem uw medicatieoverzicht mee
De arts op de polikliniek spreekt het medicatieoverzicht met u door. Wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan doet de medewerker van de apotheek dit. Uw behandelende artsen moeten altijd weten welke medicatie u gebruikt. Alleen dan kan de behandelend arts de juiste keuzes maken voor uw behandeling.


3. Vertel over uw medicijnen en allergieën
Het is belangrijk dat uw behandelend arts uw persoonlijke situatie goed kent. Meld steeds of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen. Meld ook of u bijwerkingen van medicijnen of andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie. Meld of u rookt, of alcohol en/of drugs gebruikt. Uw situatie kan van invloed zijn op de werking van medicatie.


4. Geef inzage in uw medicatieoverzicht
Alle zorgverleners moeten voor het opvragen van uw medische gegevens uw toestemming hebben. Pas als ze weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen. Uw zorgverleners gaan zorgvuldig met uw informatie om. Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden, bespreek dit dan met uw apotheker of behandelend arts.


5. Vraag een nieuw medicatieoverzicht
Tijdens uw ziekenhuisaopname of polikliniekbezoek kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Vraag bij ontslag of einde consult naar de naam van de nieuwe medicatie en wanneer u deze moet innemen. Laat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw medicatieoverzicht opnemen. Informeer uw apotheker, huisarts en uw thuiszorgorganisatie.


6. Draag het medicatieoverzicht altijd bij u
Ook in onverwachte situaties is het nodig om inzicht te hebben in uw actuele medicijngebruik. Vertel welke medicijnen u gebruikt. Of u allergisch bent en bekend bent met bijwerkingen. Meld ook eventuele specifieke klachten en aandoeningen, zoals hartklachten, epilepsie, suikerziekte. Laat altijd uw medicatieoverzicht zien. Ook aan uw huisarts of tandarts.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback