Wij streven naar de beste zorg voor patiënten. Onze zorgverleners en medewerkers zetten zich hier iedere dag voor in. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe patiënten (en hun naasten) onze zorg ervaren. Daarom betrekken wij patiënten regelmatig bij beslissingen over de inrichting van de zorg in ons ziekenhuis, bijvoorbeeld via ons patiëntenpanel. Daarnaast plaatsen we regelmatig patiëntenverhalen, omdat we het belangrijk vinden om ervaringen te delen.

Spiegelgesprekken

Wij houden op sommige afdelingen zogenaamde spiegelgesprekken. Een spiegelgesprek is een interactief gesprek waarbij een aantal (voormalig) patiënten praten over het verloop van hun onderzoek of behandeling. Onder leiding van 2 gesprekleiders vertellen zij eerst over hun eigen ervaringen. Medewerkers van de afdeling zijn erbij als toehoorders. Na dit gesprek krijgen de medewerkers de gelegenheid om vragen te stellen aan de patiënten. De informatie uit deze gesprekken wordt door de afdeling meegenomen en, wanneer dit kan, verbetert de afdeling hun werkproces(sen). 

Meer vormen van patiëntenparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg. We horen dan ook graag hoe u onze zorg ervaren heeft. Wij gebruiken uw ervaring om onze zorg te verbeteren. U kunt uw ervaring op verschillende manieren met ons delen. Hier leest u meer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback