Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen vinden we de veiligheid van onze systemen en bescherming van informatie over onze patiënten en medewerkers erg belangrijk. We besteden dan ook veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen. Ondanks onze zorg en inzet kan het voorkomen dat er een zwakke plek ontstaat in onze ICT-systemen. Als u denkt een zwakke plek te hebben gevonden, dan werken we graag met u samen deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. We verzoeken u dan ook deze informatie met ons te delen.

 • Uw bevindingen te mailen naar responsible.disclosure@ozg.nl, indien mogelijk versleuteld.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van anderen te verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen door het beveiligingslek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van fysieke beveiliging, social engineering of een distributed denial of service aanval.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij reageren binnen 4 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van het probleem.
 • Wij kunnen een beloning bieden als dank voor uw hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan deze beloning variëren van een eenvoudig 'dankjewel' tot een gift. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. 

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. Het beleid voor Responsible Disclosure van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is  een aanvulling op de leidraad zoals deze is beschreven door het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Het is geen uitnodiging om onze ICT-systemen actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen  monitort zelf haar ICT-systemen.