Ons servicepunt Delfzijl is één van onze locaties waar u terecht kunt voor medische zorg. Het servicepunt opent begin 2019 in Gezondheidsplein Molenberg. In dit servicepunt is vooral ruimte voor herhalings- en controle bezoeken voor patiënten met een chronische aandoening. De medische en verpleegkundige specialismen die in het Servicepunt Delfzijl spreekuur gaan houden zijn: Cardiologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Medische Psychologie, Longgeneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Reumatologie, Urologie, Oncologie en Dermatologie. Gezamenlijk zullen zij wekelijks 70 dagdelen aan spreekuren houden in het Ommelander Ziekenhuis Servicepunt Delfzijl dat ook is gevestigd in het Gezondheidsplein Molenberg.