Mag uw zorgverlener uw medische gegevens delen? Alleen als u dat goed vindt.

De juiste zorg met de juiste informatie

Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld het Ommelander Ziekenhuis Groningen? Dan houden wij een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw klachten en hoe die worden behandeld.

Medische gegevens bekijken

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een nieuw ziekenhuis of een andere apotheek. Dan is het belangrijk dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Alleen met uw toestemming

Een zorgverlener kan uw medische gegevens alleen bekijken met uw toestemming. Hoe u toestemming regelt, leest u in de folder op deze pagina. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw zorgverleners mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft. Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze netwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken.

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via uitwisselingssystemen. Een medewerker van het Ommelander Ziekenhuis kan deze toestemming vragen.
  •  U kunt het zelf registeren onder ‘Mijn gegevens’ en dan ‘Mijn toestemmingen’ in het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander (www.ommelanderziekenhuis.nl/mijnommelander) en de Mijn Ommelander app:

  • U kunt mondeling toestemming geven aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie (identiteitsbewijs vereist). Onze medewerker legt uw toestemming vervolgens vast in het systeem.

    Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd
    sámen met het kind toestemming regelen. In beide gevallen kan dit aan de balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming regelen.

Het Ommelander Ziekenhuis registreert uw toestemming in het systeem. Vanaf dat moment mag uw zorgverlener bepaalde gegevens delen met andere zorgaanbieders. Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten het Ommelander Ziekenhuis deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. Wilt u dat bepaalde informatie uit uw medisch dossier nooit gedeeld wordt? Helaas is het nog niet mogelijk om bepaalde delen uit te sluiten voor uitwisseling waardoor dan alleen de keuze voor geen toestemming voor uitwisseling over blijft. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan regelt u dit in het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander en de Mijn Ommelander app of met een geldig identiteitsbewijs aan de balie in de centrale hal van ons ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Wij kunnen met uw toestemming verschillende gegevens delen met andere zorgverleners. Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere behandelaar. Alleen de gegevens die relevant zijn worden gedeeld. Wat in een bepaalde situatie relevant is, wordt bepaald door afspraken die zorgverleners maken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

Samenvatting patiëntendossier

De samenvatting patiëntendossier is een set van gegevens die nodig is voor goede zorg en relevant is voor de zorgaanbieder die u behandelt. Denk aan gegevens over uw gezondheid, medicijnen en eventuele allergieën.

Behandelgegevens

Dit is een beperkte set van gegevens die nodig is voor goede zorg. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, medicijnen en eventuele allergieën.

Medicatiegegevens

Medicatiegegevens bestaan uit de medicatie die u bij uw apotheken heeft meegekregen. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.

Uitslagen

Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, scans, en labuitslagen.

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt gebruik van goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge eisen voldoen. Zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die zorgverleners voor uitwisseling gebruiken. U hoeft niet voor elk systeem apart toestemming te regelen.

Voorbeelden van uitwisselingssystemen

  • Landelijke Schakelpunt (LSP) Het Ommelander Ziekenhuis gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.
  • Regionaal uitwisselingssysteem Voor het uitwisselen van uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens kan het Ommelander Ziekenhuis gebruik maken van een regionaal uitwisselingssysteem voor zorginstellingen. Het Ommelander Ziekenhuis is verantwoordelijk voor dit systeem. Een voorbeeld van een regionaal uitwisselingssysteem is de uitwisseling van uitslagen voor laboratoriumonderzoek en radiologiegegevens.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen bereidt zich voor op de digitale toekomst. Al uw toestemmingen kunt u op enig moment bekijken en bijhouden in een online omgeving voor alle zorgverleningsinstellingen. Deze omgeving ontwikkelen we met de noordelijke ziekenhuizen. Hier kunt u dan toestemmingen geven en als u dat wilt ook weer intrekken. Zo kunt u bijvoorbeeld aan meerdere zorgorganisaties toestemming geven of intrekken. Daarmee heeft u een goed overzicht van alle toestemmingen die u gegeven heeft.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback