Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een organisatie die er toe doet. Wij maken ons sterk voor een gastvrije toegang, directe contacten en korte wachttijden. In onze ziekenhuizen zijn alle basisspecialismen aanwezig. Met 100 medisch specialisten, ruim 1300 medewerkers, moderne verpleegafdelingen en goed opgeleid personeel, zijn wij een aantrekkelijke en ondernemende organisatie. Door onze nauwe samenwerking met het UMCG is gespecialiseerde zorg bij complexe behandelingen altijd dichtbij. Onze specialisten en verpleegkundigen werken nauw samen met de huisartsen in de regio en de specialisten van het UMCG. Hierdoor zijn alle vormen van zorg altijd snel en dichtbij beschikbaar.

Zorg op maat, dichtbij huis

Ons uitgangspunt is zorg op maat bieden, dichtbij huis. Wij doen dit vanuit ons ziekenhuis in Scheemda. Wij bieden inwoners van Noord- en Oost-Groningen spoedeisende en alledaagse tweedelijns medisch specialistische zorg aan.

Samen met medewerkers én verwijzers maken we ons als ziekenhuis sterk voor toegankelijke zorg voor de inwoners van de regio. We bieden zorg graag zo dicht mogelijk bij de patiënt. Naar het ziekenhuis als het moet, dichtbij als het kan. We volgen daarbij de behoefte van onze patiënten en spelen daarop in. Zo kunnen patiënten in de regio van Delfzijl voor bepaalde zorg terecht in het Servicepunt Delfzijl. Ook houden we sommige spreekuren in het UMCG in Groningen voor patiënten die onder behandeling staan van het Ommelander Ziekenhuis.

Iedereen voelt zich thuis

We behandelen patiënten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg. We vinden het belangrijk dat patiënten, bezoekers maar ook collega's zich bij ons ziekenhuis thuis voelen. Dit vraagt van iedereen aandacht voor de manier waarop we met elkaar samenwerken en communiceren.

Samenwerken in de regio

Om in een uitstekende zorgverlening te kunnen voorzien, werken wij intensief samen met andere zorgverleners in de regio. Goede contacten zijn er met de huisartsen, verloskundigen en verpleeg- en verzorgingshuizen in onze omgeving. Maar ook met de andere ziekenhuizen in het noorden onderhouden wij een nauwe samenwerking op verschillende gebieden.

Sinds december 2015 is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) eigenaar van het Ommelander Ziekenhuis. Onder het UMCG werken wij volledig zelfstandig. De komende jaren zal de samenwerking met het UMCG op het gebied van zorg verder toenemen. Het Ommelander Ziekenhuis richt zich als streekziekenhuis vooral op basisziekenhuiszorg en minder complexe behandelingen. Het UMCG zal zich juist richten op complexe behandelingen en behandelingen met gecombineerde problematiek.

Zorgen voor kwaliteit, nu en in de toekomst

\Wij vinden de kwaliteit van onze zorg zeer belangrijk en blijven hier voortdurend aan werken. Daarbij hebben we oog voor de regio en zijn we steeds bezig om na te denken over de vraag hoe de zorgverlening in de toekomst eruit moet zien.

Meer informatie

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback