Wij hebben oog voor onze regio (Noord- en Oost-Groningen). En we zijn steeds bezig om na te denken over de vraag hoe de zorgverlening in de toekomst eruit moet zien

Noord- en Oost-Groningen, een bijzonder gebied

Heel Nederland vergrijst en zo ook onze regio. De statistische gegevens geven aan dat de vergrijzing in Noord- en Oost-Groningen sneller verloopt dan in grote delen van de rest van Nederland. Er wonen hier relatief veel ouderen.

Daarbij komt dat we te maken hebben met een dun bevolkt gebied. De reisafstanden die mensen afleggen om de voorzieningen te bereiken is relatief groot. Het kost hen meer tijd om een ziekenhuis te bereiken dan de meeste andere Nederlanders.

Steeds meer specialisatie en steeds meer handelingen

De kwaliteitseisen die de medische beroepsgroepen stellen aan medische handelingen worden steeds strenger. Dit betekent dat specialisten steeds vaker bepaalde handelingen of ingrepen moeten uitvoeren. Deze steeds strengere eisen gelden voor de meeste beroepsgroepen en vrijwel alle specialisten hebben hiermee te maken. Een belangrijke ontwikkeling, want daardoor neemt de kwaliteit van alle behandelingen in Nederland steeds verder toe.

Daar komt bij dat de specialisatie steeds verder toeneemt. Binnen steeds meer specialismes zijn dus steeds meer verschillende specialisten nodig om een heel vakgebied te beslaan.

Gevolg is dat met name in kleinere ziekenhuizen, met relatief weinig patiënten, steeds minder behandeling verricht mogen worden. Simpelweg omdat er zich jaarlijks niet genoeg patiënten aandienen voor een bepaalde behandeling.

De vraag naar zorg neemt toe

Doordat de vraag naar zorg met de vergrijzing van onze bevolking toeneemt, neemt de druk op de gezondheidszorg toe. Normaal loopt het westen van het land bij nieuwe ontwikkelingen tien jaar voor op Oost-Groningen. Maar de toename van de druk op de gezondheidszorg gebeurt hier tien jaar eerder dan in het westen.
Willen we als ziekenhuis en overheid klaar zijn voor de toekomst, dan is het belangrijk om nu plannen te maken en maatregelen te nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op die toekomst.

Krapte op de arbeidsmarkt

Met de toename van de vraag aan zorg, neemt ook de vraag naar specialisten en verpleegkundigen toe. De invulling van vacatures is lastig, omdat we te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt. We zijn dan ook steeds bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om zorg van goede kwaliteit met minder personeel aan te bieden.

Oplossing: nieuw ziekenhuis en samenwerking UMCG

Al enige jaren geleden zagen we in dat het op den duur onmogelijk zou zijn om twee volwaardige ziekenhuizen open te houden. De enige oplossing bleek: beide locaties samenvoegen op één nieuwe locatie. Én samenwerking zoeken met een grote strategische partij. Daarom is eind 2015 gestart met de bouw van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda en zijn we onderdeel geworden van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Hoe bereik je ouderen in de woonkernen?

Onze bevolkingsgroep wordt dus ouder, is minder mobiel en heeft te maken met grote reisafstanden om de zorginstellingen te bereiken. Daarbij moeten we zorg geven met minder specialisten.
Wij vinden het belangrijk dat we uitstekende zorg dichtbij de mensen brengen. Dat doen ook, op verschillende manieren. We zoeken naar nieuwe, betaalbare mogelijkheden van zorg:

  • inzet van robots
  • gebruik van sensortechnologie
  • zorg op afstand
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback