De best mogelijke zorg op de juiste plek

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt sinds december 2015 onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG functioneren wij als volledig zelfstandig ziekenhuis.

Afbeelding. Logo Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

De zorg sluit op elkaar aan

Wij werken nauw samen met het UMCG bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Dit is mogelijk doordat de zorg die beide ziekenhuizen aanbieden goed op elkaar aansluit. Wij leveren als regionaal streekziekenhuis laagdrempelige basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum complexe zorg, ingewikkelde diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen. Door samen te werken kunnen patiënten van het UMCG profiteren van snel beschikbare basiszorg in ons ziekenhuis. En onze patiënten profiteren van de zeer specialistische kennis en kunde binnen het UMCG. Zo krijgen patiënten de best mogelijke zorg op de juiste plek. 

Zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet

Voor patiënten kan dit betekenen dat één of meer onderdelen van de behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Zo kan diagnostiek in het ene ziekenhuis leiden tot behandeling in het andere ziekenhuis. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet
  • de keuzevrijheid van de patiënt.

Voor UMCG-patiënten kan dit betekenen dat zij voor een (deel van de) behandeling naar ons ziekenhuis worden verwezen. Voor patiënten van ons ziekenhuis kan dit betekenen dat zij voor een (deel van de) behandeling naar het UMCG worden verwezen.

Voordelen voor het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG

Ook voor de ziekenhuizen zelf levert de samenwerking belangrijke voordelen op. Het UMCG kan zich sterker richten op de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Ons ziekenhuis is door de grotere vraag naar basiszorg in staat een compleet zorgaanbod in de regio Noord- en Oost-Groningen ook op lange termijn te blijven bieden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback