Deze informatie is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.

Alle patiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben toegang tot het digitale patiëntenplatform ‘Mijn Ommelander’. Dit is een persoonlijke online omgeving waar de patiënt veilig toegang heeft tot zijn medische gegevens. Op een later moment wordt het ook mogelijk om in te loggen als gemachtigde voor een andere patiënt. Mijn Ommelander toont data vanaf 1 oktober 2017. Uitslagen worden direct getoond nadat deze in het ziekenhuis bekend zijn. 

In Mijn Ommelander kunnen patiënten:

  • hun afspraken in het ziekenhuis bekijken (waar mogelijk zijn deze aangevuld met extra informatie met betrekking tot de afspraak);
  • delen van hun medisch dossier bekijken, zoals uitslagen van onderzoeken en correspondentie tussen zorgverleners;
  • hun persoonlijke gegevens bekijken en deels wijzigen;
  • gebruikmaken van online zorg (dit onderdeel is in ontwikkeling en bevat nu digitale vragenlijsten ter voorbereiding op het spreekuur en berichtenverkeer met het Klant Contact Centrum).

Om Mijn Ommelander en de Mijn Ommelander app te gebruiken, moeten patiënten over een DigiD met sms-functie of de DigiD app beschiken. Dit is veiliger in gebruik.

Wat betekent dit voor u?

Informatie uit het elektronisch patiëntendossier van het Ommelander Ziekenhuis is voortaan snel en rechtstreeks voor patiënten toegankelijk via Mijn Ommelander. Het digitale patiëntenplatform is in verband met privacy alleen toegankelijk voor de patiënt zelf. Informatie over uitslagen en behandeling krijgt u van ons - zoals gebruikelijk - via de overdrachtsbrief.

De informatie die patiënten in Mijn Ommelander zien, kunnen zorgen of vragen bij de patiënt oproepen. Wij wijzen patiënten erop deze tijdens hun eerst volgende afspraak met hun behandelaar te bespreken. Ook wijzen wij patiënten erop dat het kan zijn dat hun behandelaar de uitslagen nog niet heeft beoordeeld. Wij raden hen aan om geen conclusies te trekken. En dat hun behandelaar wanneer noodzakelijk eerder contact met de patiënt opneemt.

Vragen of opmerkingen?

Meer informatie over Mijn Ommelander en veelgestelde vragen door patiënten vindt u in het algemene deel van de website. U mag ook altijd contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback