Bezoekregels

Patiënten vinden het vaak erg fijn om bezoek te ontvangen. Wij nodigen u van harte uit om te komen. Houdt u er wel rekening mee dat er binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen een aantal bezoekregels geldt.

Aantal bezoekers

Het kan voor de patiënt en andere patiënten, die op dezelfde kamer verblijven erg vermoeiend zijn als er veel bezoek komt. Wij vragen u met maximaal twee bezoekers tegelijk te komen. Het is aan te raden dat een familielid, vriend of kennis van de patiënt het bezoek coördineert.

Bezoektijden

Patiëntenbezoek is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven bezoektijden.  Maaltijden, onderzoeken en revalidatie gaan tijdens de bezoektijden gewoon door. Houdt u hier als bezoeker rekening mee.

Roken

Roken in het ziekenhuis is verboden, behalve in de daarvoor bestemde ruimtes. Lees meer hierover op de pagina 'Rokersvoorzieningen'.

Geschenken

Voor geschenken zoals bloemen, kaartjes, 'iets lekkers', een leuke ballon of een tijdschrift, kunt u terecht bij onze winkel in de centrale hal de hoofdingang.

Voedingsmiddelen

In verband met de voedselveiligheid mogen er geen 'complete maaltijden', zoals bijvoorbeeld een warme maaltijd, van huis worden meegenomen. Deze regel hanteren we om risico’s op voedselvergiftiging te voorkomen.

Als een patiënt speciale wensen heeft over het eten, dan kan hij of zij dit met de verpleging bespreken. Wij zullen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Fruit en snoep op de kinderafdeling

Kinderen krijgen na het rustuurtje fruit op hun kamer. Als u zelf fruit mee wilt nemen voor uw kind, kunt u dit afgeven aan de voedingsassistente. Kinderen die zelf fruit hebben, krijgen dan een eigen fruitbakje in de keuken.

Over het algemeen brengen bezoekers veel snoep mee. Dit is voor het genezingsproces en voor de eetlust van het kind vaak niet goed. Vandaar dat we graag zien dat u als ouders samen met de verpleegkundigen en voedingsassistente toezicht houdt op het snoepen.

In verband met de veiligheid, staan we niet toe dat kleine, jonge kinderen snoep in eigen beheer hebben. Meegebracht snoep voor deze kinderen kunt u afgeven aan de voedingsassistente of meenemen naar huis.