Bezoekregels

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de situatie in het Ommelander Ziekenhuis anders dan u gewend bent. Wij realiseren ons dat dit geen fijne maatregelen zijn, maar wij zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregelen op dit moment noodzakelijk zijn om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. We vragen om uw begrip.

We vragen u ook deze pagina en de landelijk geldende maatregelen goed in de gaten te houden, omdat ze snel kunnen veranderen. 

De meeste patiënten vinden het fijn als er bezoek komt. Wij nodigen u van harte uit om te komen. We verzoeken u onze bezoekregels te respecteren in verband met de gezondheid van onze patiënten.

Onderstaande bezoekregels gelden niet voor een afspraak op de polikliniek. We vragen u zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak op de polikliniek te komen, tenzij dit echt niet anders kan. Dit heeft te maken met minder beschikbare wachtplekken, omdat onze wachtruimtes zijn ingericht om voldoende afstand te kunnen houden. Lees meer over een afspraak op de polikliniek.

Ten aanzien van het bezoek gelden nu de volgende regels (geldig per 24 december 2021):

 • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht in het Ommelander Ziekenhuis. Bij binnenkomst ontvangen alle patiënten en bezoekers een chirurgisch mondneusmasker.
 • We vragen alle bezoekers met klachten als verkoudheidbenauwdheidhoesten of koorts en bezoekers die op vakantie zijn geweest naar een land met een oranje of rood reisadvies om het ziekenhuis niet te betreden.
 • Voor dagbehandelingen geldt dat bezoek in principe niet is toegestaan. In bepaalde situaties kunt u in goed overleg een begeleider meenemen.
 • Eén persoon per patiënt per dag en alleen tussen 16.00 - 17.00 uur en 18.30 - 19.30 uur (aangepast bezoekuur). 
 • Meldt u zich bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
 • Tijdens het bezoekmoment mag u de kamer niet verlaten.
 • Na afloop van het bezoekmoment verlaat u direct het ziekenhuis.
 • Als u een patiënt naar het ziekenhuis heeft gebracht (bijvoorbeeld omdat hij of zij geen eigen vervoer heeft), vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. 
 • Er mag 1 begeleider mee met een patiënt op de Spoedeisende Hulp (SEH) en naar de huisartsenpost, waarbij afwisseling niet mogelijk is.
 • Heeft u een afspraak op de polikliniek? Kom dan zoveel mogelijk alleen.  

Tip: u kunt een voor u belangrijke naaste bellen en op de luidspreker zetten tijdens uw afspraak. Zo kan hij/zij meeluisteren en ook iets zeggen. Of u kunt het gesprek opnemen met uw mobiele telefoon, zodat u dit later met iemand terug kunt luisteren.

Daarnaast heeft de patiëntenzorg in alle gevallen voorrang. Dit kan betekenen dat de verpleging uw bezoek vraagt om de kamer en het ziekenhuis te verlaten, om de benodigde zorg te verlenen.

Afdelingen met afwijkende bezoekersregeling

 • Corona-afdeling
 • Kinderafdeling
 • Kraamafdeling
 • Intensive Care
 • Verloskamers
 • Dagbehandeling

Corona-afdeling

Op de corona-afdeling (einde gang afdeling 3A) hanteren we een aangepaste bezoekersregeling. 

 • Coronapatiënten mogen per dag 1 bezoeker ontvangen tijdens de dagelijkse bezoektijden: van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur.

Kinderafdeling

In verband met het coronavirus hanteren we een aangepaste bezoekersregeling op de kinderafdeling:

 • Overdag en ’s avonds mogen twee ouders bij het kind aanwezig zijn. Zij mogen gezamenlijk bij het kind zijn.
 • ’s Nachts mag er één ouder bij het kind blijven slapen.
 • Ouders mogen het ziekenhuis niet betreden als zij klachten hebben als verkoudheidbenauwdheidhoesten of koorts.

De contactpersoon van de patiënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de verpleegkundige op telefoonnummer: 088 - 566 2190.

Kraamafdeling

In verband met het coronavirus hanteren we een aangepaste bezoekersregeling op de kraamafdeling:

 • De partner van de kraamvrouw mag 24/7 op bezoek komen. 
 • Partners mogen het ziekenhuis betreden als zij klachten hebben als verkoudheid,
  benauwdheidhoesten of koorts, wel volgen dan aangepaste maatregelen.
 • De kraamvrouw mag personen per dag ontvangen (maximaal 1 persoon per keer). De partner en broertjes en zusjes (jonger dan 12 jaar) worden niet meegerekend.

De contactpersoon van de patiënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de verpleegkundige op telefoonnummer: 088 - 566 2140. Wij vragen u vriendelijk om indien mogelijk niet te bellen tussen 7.00 en 8.30 uur.

Verloskamers

Bij een bevalling mag naast de partner 1 extra persoon aanwezig zijn.

Intensive Care

Op de IC is één bezoeker per dag toegestaan. Graag verzoeken we u het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met de afdeling. U kunt de Intensive Care telefonisch bereiken door naar het algemene telefoonnummer te bellen en te vragen naar de afdeling Intensive Care. Telefoonnummer: 088 066 1000.

Dagbehandeling

Voor dagbehandelingen geldt dat bezoek in principe niet is toegestaan. In bepaalde situaties kunt u in goed overleg een begeleider meenemen.

Algemeen op alle afdelingen

Dragen mondneusmasker

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht in het Ommelander Ziekenhuis. U mag geen eigen mondneusmasker dragen. U ontvangt van ons bij de ingang een chirurgisch mondneusmasker.

Geen namen op patiëntenkamers

Op grond van de privacywetgeving vermelden wij geen namen bij de patiëntenkamers. Wij verzoeken u om aan één van de verpleegkundigen te vragen op welke kamer een patiënt ligt. En liever niet zelf te gaan zoeken door patiëntenkamers binnen te lopen.

Cadeaus voor de patiënt

Voor een aantal cadeaus gelden regels. Deze regels zijn er om de gezondheid van de patiënt te bewaken.

Bloemen en planten

Op de meeste afdelingen is een bloemenkeuken. Hier zijn bloemenvazen en bloemenmesjes die u kunt gebruiken. Vraag gerust een verpleegkundige om een vaas.

Op enkele afdelingen zijn bloemen niet toegestaan. Dat zijn de Intensive Care, AOA en kamers waar een kindje in een couveuse ligt. Dit mag niet in verband met de hygiëne.

In verband met infectiegevaar is het niet toegestaan vaste planten (in potgrond) mee te nemen. Potgrond kan namelijk infecties overbrengen.

Voedingsmiddelen

In verband met de voedselveiligheid mogen er geen 'complete maaltijden' van huis worden meegenomen. Denk aan een warme maaltijd. Deze regel hebben wij om risico’s op voedselvergiftiging te voorkomen.

Als een patiënt speciale wensen heeft over het eten, dan kan hij of zij dit met de verpleging bespreken. Wij zullen daar dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Fruit en snoep op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling krijgen kinderen na het rustuurtje fruit op hun kamer. Als u zelf fruit mee wilt nemen voor het kind, kunt u dit afgeven aan de voedingsassistent. Kinderen die zelf fruit hebben, krijgen dan een eigen fruitbakje in de keuken.

Over het algemeen brengen bezoekers veel snoep mee. Dit is voor het genezingsproces en de eetlust van het kind vaak niet goed. Daarom houden we toezicht op het snoepen.

In verband met de veiligheid, staan we niet toe dat kleine, jonge kinderen snoep in eigen beheer hebben. Meegebracht snoep voor deze kinderen kunt u afgeven aan de voedingsassistent of meenemen naar huis.


Gratis wifi

We kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend is om weinig contact met naasten te kunnen hebben. Wellicht biedt WhatsApp, videobellen of skypen u een uitkomst. De patiënt heeft gratis wifi (draadloos internet) in het ziekenhuis.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback