Er zijn 2 Vrienden-stichtingen die ons de afgelopen jaren regelmatig financieel hebben ondersteund. De Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis deed dit voor projecten op onze locatie Delfzicht (in Delfzijl). De Stichting Vrienden van Lucas richtte zich op projecten op onze locatie Lucas (in Winschoten). 

Op 1 januari 2019 zijn de beide Vrienden-stichtingen gefuseerd. De naam van de nieuwe stichting is: Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. 

Het bestuur van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit:

  • Sieneke Bolken, voorzitter
  • Ellen Kok, secretaris
  • Harry Koenen, penningmeester
  • Ina Bieze, lid
  • Goos Linde, lid 

(vlnr: Ellen Kok, Sieneke Bolken, Goos Linde, Hary Koenen en Ina Bieze) 

Wilt u meer weten over de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis en hun activiteiten? Mail dan naar  info@vriendenvanhetozg.nl.

Maar u kunt natuurlijk ook een brief sturen naar het volgende adres:  

Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis
Postbus 35
9679 ZG Scheemda 

Hieronder leest u informatie over de beide voormalige Vrienden-stichtingen:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback