Als medewerkers, artsen en Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen doen wij er alles aan om onze patiënten zo zorgvuldig mogelijk te bejegenen, te behandelen en te verzorgen.
Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om uw gevoelens van onvrede, klachten en opmerkingen te horen. Zo kunnen wij leren van uw ervaringen en onze dienstverlening verbeteren.

Waar kunt u met uw klachten terecht?

Het direct bespreken van uw gevoelens van ontevredenheid met de betrokkene(n) is de beste en kortste weg. U geeft de ander dan de gelegenheid om samen met u een goede oplossing te vinden. Wilt u liever niet zelf in gesprek met de betrokken medewerkers of verliep dit gesprek niet naar uw wens, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsfunctionaris.

De Ombudsfunctionaris helpt u om de meest geschikte weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Bovendien kunt u bij de ombudsfunctionaris terecht voor een onpartijdige bemiddeling.

U kunt ook via de website een klachtenformulier invullen. De klacht wordt in behandeling genomen door de Ombudsfunctionaris. 

Het Ommelander Ziekenhuis is aangesloten bij de De Geschillencommissie Ziekenhuizen (een onafhankelijke externe geschilleninstantie).

U kunt uw ervaring op verschillende manieren delen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg. We horen dan ook graag hoe u onze zorg ervaren heeft. Wij gebruiken uw ervaring om onze zorg te verbeteren. U kunt uw ervaring op verschillende manieren met ons delen. Een klacht indienen is één van onze opties.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback