Voor patiënten en hun eventuele (wettelijke) vertegenwoordigers is het van belang te weten waar men met gevoelens van onvrede over behandeling en/of het gedrag van medewerkers terecht kan, en hoe in het ziekenhuis daarmee vervolgens wordt omgegaan. Voor de medewerkers van het ziekenhuis is het natuurlijk even belangrijk te weten hoe dat geregeld is en wat er in voorkomende gevallen van hen wordt verwacht.

De klachtenregeling is enerzijds gericht op een effectieve signalering en behandeling van klachten met als primair doel: het tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van zijn/haar onvrede. Anderzijds is deze gericht op het leveren van een bijdrage aan het bewaken, respectievelijk verbeteren van de kwaliteit van de te verlenen (patiënten)zorg.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback