De ombudsfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht en helpen een oplossing te vinden. Het is goed om te weten dat de ombudsfunctionaris onpartijdig werkt, een geheimhoudingsplicht heeft en geen stappen onderneemt zonder uw toestemming. Zo weet u zeker dat uw klacht bij de ombudsfunctionaris in vertrouwde handen is.

De ombudsfunctionaris kan:

  • een luisterend oor bieden;
  • adviseren over de meest geschikte weg voor de behandeling van uw klacht;
  • bemiddelen tussen u en degene(n) op wie de klacht betrekking heeft;
  • uw klacht registreren, als u geen verdere stappen wenst.

De ombudsfunctionaris registreert alle binnengekomen meldingen. Deze meldingen worden anoniem verwerkt in kwartaalverslagen en een jaarverslag. Deze verslagen gaan naar de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis omdat de meldingen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Hoe dient u een klacht in bij de ombudsfunctionaris?

In het Ommelander Ziekenhuis is een ombudsfunctionaris werkzaam. U kunt ze op verschillende manieren bereiken:

Hieronder staat de informatie over de bereikbaarheid aangegeven. Na ontvangst van uw klacht neemt de ombudsfunctionaris binnen een week contact met u op. 


Postadres

Wilt u schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u deze sturen naar:

Ommelander Ziekenhuis Groningen
t.a.v. de ombudsfunctionaris
Antwoordnummer 1203
9679 ZX Scheemda
(postzegel is niet nodig)

E-mail
U kunt uw naam en telefoonnumer mailen naar de ombudsfunctionaris. Het e-mailadres is ombudsfunctionaris@ozg.nl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback