Ons ziekenhuis kent 2 verschillende apotheken:

  • De Klinische Farmacie zorgt voor de medicijnen die u moet innemen als u in het ziekenhuis ligt.
  • Bij de poliklinische apotheek kunt u terecht voor de medicijnen die u thuis gaat gebruiken.

Hier vindt u informatie over het specialisme Klinische Farmacie. We hebben een apart websitedeel met informatie over de poliklinische apotheek

Naast het leveren van de geneesmiddelen die u in het ziekenhuis gebruikt, houdt de Klinische Farmacie zich bezig met:

  • medicatiebegeleiding
  • medicijnen klaarmaken voordat een patiënt deze krijgt
  • de inkoop en verspreiding van de medicijnen
  • laboratoriumonderzoek in samenwerking met Certe
  • informatieverstrekking aan artsen en verpleegkundigen
  • het geven van onderwijs

Deze video laat u ook zien wat de Klinische Farmacie voor u als patiënt betekent:

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Medicatiebegeleiding

De apotheek controleert voor u de medicijnen die u van uw behandelend arts voorgeschreven heeft gekregen én het overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. Zo ziet de apotheek er op toe of het juiste middel is voorgeschreven in de juiste vorm en dat de dosering niet te hoog of te laag is. Ook controleert de apotheek of bepaalde combinaties van medicijnen wel mogen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 2 middelen elkaar beïnvloeden doordat ze samenklonteren als ze tegelijkertijd worden gebruikt. Onze ziekenhuisapothekers gaan dan samen met uw behandelend arts, die de medicijnen voorschreef, op zoek naar alternatieve geneesmiddelen.

Bepaalde patiënten worden extra bewaakt. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor medicijnen voor patiënten met nierfunctiestoornissen. Bij deze patiënten werken de nieren niet goed en dit kan invloed hebben op de werking van medicijnen. Dan moet bijvoorbeeld de dosering worden aangepast.

Medicatiegesprek

Bij opname (en ontslag) in ons ziekenhuis is het belangrijk dat uw zorgverleners weten welke medicijnen u gebruikt. De medicijnen kunnen namelijk invloed hebben op uw behandeling. Daarom is een medicatiegesprek met een apothekersassistent nodig. Deze heeft u voor of tijdens uw opname (en ontslag). In dit gesprek wordt uw medicatieoverzicht besproken, zodat duidelijk is of het overzicht volledig en actueel is.

Inkoop en bereiding

De meeste medicijnen worden niet door de apotheek zelf gemaakt, maar ingekocht. Sommige medicijnen worden door de apotheek nog wel gereed gemaakt voordat een patiënt ze krijgt. Er zijn veel verschillende soorten medicijnen verkrijgbaar. Het ziekenhuis kan deze niet allemaal op voorraad hebben. Het kan daarom voorkomen dat u in het ziekenhuis een ander middel krijgt, dan dat u thuis gebruikt. Dit andere medicijn heeft dan wel dezelfde werking.

De medicijnen in het ziekenhuis zijn vaak anders verpakt dan u thuis gewend bent; elk tabletje is afzonderlijk verpakt. De medicijnen die u krijgt worden elektronisch geregistreerd door de verpleegkundige die ze uitdeelt. Zo kunnen we nagaan of u het medicijn daadwerkelijk heeft gekregen.

Naar huis

Als u na uw opname in ons ziekenhuis weer naar huis mag, krijgt u een actueel medicatieoverzicht mee. Dit is een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt en de dosering daarvan. Als het nodig is zal een medewerker van de apotheek dit overzicht nog met u bespreken, zoals hierboven beschreven in de alinea 'Medicatiegesprek'.