Binnen het Ommelander Ziekenhuis bieden wij plaatsen voor:

Als u informatie wilt over de mogelijkheden van Arts-Assistenten Niet In Opleiding (ANIO’s) binnen ons ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Koning (hoofd AIZ a.i.). Dit kan via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor een baan als ANIO, dan kunt u via deze link solliciteren.

Na ontvangst beoordelen we of er op korte termijn mogelijkheden binnen het Ommelander Ziekenhuis zijn die aansluiten bij uw wensen, opleiding en ervaring. Is dat het geval dan ontvangt u van ons een bericht en bewaren wij uw gegevens zes maanden in ons portefeuillebestand. Wij streven ernaar om u binnen twee weken na ontvangst van uw sollicitatie te informeren.

Het Ommelander Ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met de SBOH, de werkgever voor huisartsen in opleiding. Door deze afspraken kan de huisarts in opleiding binnen het ziekenhuis een stage lopen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SBOH. De HAIO’s werken gedurende hun stage op de spoedeisende hulp.

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor een stage als HAIO, dan kunt u via deze link solliciteren.

Na ontvangst beoordelen we of er op korte termijn mogelijkheden binnen het Ommelander Ziekenhuis zijn die aansluiten bij uw wensen, opleiding en ervaring. Is dat het geval dan ontvangt u van ons een bericht en bewaren wij uw gegevens zes maanden in ons portefeuillebestand. Wij streven ernaar om u binnen twee weken na ontvangst van uw sollicitatie te informeren.

Geneeskunde studenten kunnen binnen het Ommelander Ziekenhuis co-schappen lopen via hun opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij worden begeleid door de ANIO's en specialisten.

De afdelingen waarop junior co-assistenten werken zijn chirurgie, interne, kindergeneeskunde, orthopedie, gynaecologie, neurologie en longziekten.

De junior co-assistenten worden geplaatst via de Rijksuniversiteit Groningen (u kunt niet zelf solliciteren) en werken dan gedurende zes weken binnen het Ommelander Ziekenhuis.

Onderwijs en voorwaarden

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft voor ANIO's, HAIO's en junior co-assistenten een speciaal pakket aan onderwijs en arbeidsvoorwaarden.

Onderwijs

Voor de arts-assistenten niet in opleiding (ANIO’s), huisartsen in opleiding (HAIO’s) en de junior co-assistenten hebben we een onderwijsprogramma.

We bieden iedere maand een scholingsavond aan. Elk poortspecialisme geeft dan een aantal uren les. Het gaat met name over cardiologie, interne, longgeneeskunde en chirurgie. Ook de vakgroepen urologie, kno, neurologie en een seh- verpleegkundige verzorgen lessen.

De ANIO’s volgen een cursus ATLS. Deze cursus is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de opvang van ongevalslachtoffers en heeft als doel het aanleren van systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie. Daarnaast beveelt het Ommelander Ziekenhuis het bezoek van congressen aan. De kosten van cursussen of congresbezoeken worden (gedeeltelijk) terugbetaald.

Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten

De ANIO is in dienst van het ziekenhuis en krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst die valt onder de Cao Ziekenhuizen. De CAO kent voor ANIO’s een 36-urige werkweek. De functie is ingeschaald in de FWG schaal 65.
HAIO’s hebben een arbeidsovereenkomst bij de SBOH. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de SBOH.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback