Op de geriatriepolikliniek houden zorgverleners van het specialisme Ouderengeneeskunde/Geriatrie een spreekuur voor (meestal kwetsbare) ouderen. Zij komen langs op het spreekuur voor een geriatrisch onderzoek (CGA).

Waar staat CGA voor?

CGA staat voor ‘Comprehensive Geriatric Assessment’. Dit is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de internist Ouderengeneeskunde doet als een oudere (kwetsbare) patiënt de eerste keer komt. Achteruitgang in functioneren bij ouderen wordt meestal niet veroorzaakt door 1 ziekte of 1 probleem, maar door verschillende problemen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. 
Wat er aan de hand is wordt vaak pas duidelijk na systematisch geriatrisch onderzoek. Met dit onderzoek ontstaat een totaal beeld van de patiënt. De internist Ouderengeneeskunde kan vervolgens uitleg geven over de aanwezige ziektes en een behandelplan maken.

Wie helpen u tijdens het spreekuur?
Tijdens het spreekuur ontmoet u de internist Ouderengeneeskunde en/of de verpleegkundig specialist Geriatrie. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische en verpleegkundige zorg voor ouderen.

Gang van zaken tijdens het spreekuur

Het spreekuur duurt in totaal ongeveer 2 uur. Tijdens het spreekuur stelt de zorgverlener u vragen over uw klachten en aandoeningen, en over de stemming en de situatie thuis. 

De internist Ouderengeneeskunde doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek en de verpleegkundig specialist doet enkele algemene testen om een indruk te krijgen van uw geestelijk functioneren. Na de testen spreekt zij ook nog alleen met uw naaste(n). 

Hierna kan het nodig zijn om nog aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld bloedprikken, het maken van een hartfilmpje of een röntgenfoto. Soms kan het ook zijn dat er nog meer aanvullend onderzoek nodig is, waardoor u op een ander dag nog een keer terug moet komen.

De uitslag van het onderzoek wordt verteld tijdens een uitslaggesprek. Dit kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak op de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie. Tijdens het gesprek vertelt de internist Ouderengeneeskunde u welke behandelingen eventueel mogelijk zijn.

Daarnaast ontvangt uw verwijzer (meestal is dit uw huisarts) schriftelijk bericht van het onderzoek, het vervolg en de eventuele behandelmogelijkheden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback