Ouderengeneeskunde/Geriatrie is binnen ons ziekenhuis een subspecialisatie van de Interne Geneeskunde. De internisten vervullen de rol van de geriater. Ouderengeneeskunde/Geriatrie richt zich op de zorg voor oudere patiënten, die door een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar zijn. Dat vraagt om een specifieke deskundigheid en een multidisciplinaire aanpak.  

Kwetsbare ouderen

Niet elke oudere is kwetsbaar. Je hebt bijvoorbeeld zorgafhankelijke 65-jarigen en kwieke 95-jarigen. Voor de Ouderengeneeskunde/Geriatrie staat daarom ook niet de leeftijd van een patiënt, maar de kwetsbaarheid centraal. Als er bij een oudere patiënt problemen spelen op meerdere vlakken, bijvoorbeeld de patiënt heeft meerdere (lichamelijke en psychische) ziekten tegelijkertijd, gebruikt verschillende geneesmiddelen of heeft een probleem waarvan de oorzaak onduidelijk is, dan kan de Ouderengeneeskunde/Geriatrie een goede analyse maken en een voorstel doen voor behandeling. De meeste patiënten die door Ouderengeneeskunde/Geriatrie gezien worden zijn oud, omdat op die leeftijd dergelijke ingewikkelde problemen vaker spelen.

Veel voorkomende aandoeningen en ziektebeelden zijn:

 • een acute verwardheid (delier)
 • (onbegrepen) functionele achteruitgang, verminderde zelfredzaamheid
 • geheugenstoornissen/dementie
 • gedragsstoornissen
 • stemmingsklachten
 • mobiliteitsproblemen; loopstoornissen en vallen
 • wegrakingen en duizeligheid
 • multiple (meerdere) orgaanstoornissen (lichamelijke aandoeningen)
 • polyfarmacie (gebruik van meerdere soorten medicatie)
 • sociale isolatie
 • overbelaste mantelzorg
 • behandeldilemma/behandelbeslissing
 • GRZ -(geriatrische revalidatie) indicatie

Kwaliteit van leven 

Voor elk medisch probleem zijn vaak meerdere oplossingen. De Ouderengeneeskunde/Geriatrie probeert, samen met de patiënt, voor een oplossing te kiezen die het beste bij het welzijn van de patiënt past. En die ondersteunend kan zijn aan wat écht belangrijk is voor zijn kwaliteit van leven.  

Gang van zaken bij Ouderengeneeskunde/Geriatrie

U kunt onze zorgverleners van het specialisme Ouderengeneeskunde/Geriatrie zowel poliklinisch (op afspraak, op de polikliniek) als klinisch (op de verpleegafdeling) tegenkomen. Naast aandacht voor de patiënt vinden zij het informeren van naasten ook erg belangrijk. 

Op de polikliniek
Op de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie komt u langs op het spreekuur geriatrisch onderzoek (CGA) of op het spreekuur preoperatief geriatrisch onderzoek. Hier ziet u de internist Ouderengeneeskunde en/of de verpleegkundig specialist Geriatrie. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische en verpleegkundige zorg voor ouderen. Op de polikliniek stellen zij u vragen over uw klachten en aandoeningen. Ook stellen ze vragen over de stemming en de situatie thuis. 

Op de verpleegafdeling

Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen, kunt u de verpleegkundig consulenten Geriatrie tegenkomen. Zij letten naast op aanwezige problemen ook op te verwachten problemen (die zich bij oudere patiënten vaak voordoen). Vooral oudere kwetsbare mensen lopen meer risico om na een ziekenhuisopname minder goed te functioneren. Soms raken mensen door een ziekte acuut in de war (delier). De verpleegkundig consulent geeft adviezen aan de hoofdbehandelaar.

Ouderengeneeskunde/Geriatrie werkt samen met veel andere afdelingen 

Veel ouderen hebben meerdere ziekten tegelijkertijd en staan bij meerdere specialisten onder behandeling. Goede afstemming van zorg is dan belangrijk. De internist Ouderengeneeskunde kan een coördinerende rol spelen. Afhankelijk van de zorgvraag betrekt de Ouderengeneeskunde/Geriatrie ook andere specialisten of paramedici (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist) bij de behandeling. Hierdoor kan de Ouderengeneeskunde/Geriatrie de complexe problemen van oudere patiënten sneller ontrafelen en eventuele niet noodzakelijke (her-)opnamen voorkomen.

Een nauwe samenwerking is er met het specialisme Neurologie op het gebied van geheugenstoornissen (zoals dementie) en gedragsstoornissen. Ook is er een nauwe samenwerking met de specialismen Chirurgie en Orthopedie. Oudere patiënten hebben na een operatie een hoger risico op het ontwikkelen van complicaties. Door de nauwe samenwerking kunnen oudere patiënten na een operatie naar verwachting sneller en in betere conditie weer naar huis.

Ten slotte hebben de zorgverleners van Ouderengeneeskunde/Geriatrie een zogenoemde 'consultatieve dienst' voor opgenomen patiënten. Dit betekent dat behandelaars van opgenomen oudere patiënten hen altijd om advies kunnen vragen.