U bent al op oudere leeftijd en heeft van uw behandelend specialist gehoord dat u (mogelijk) wordt geopereerd. Met het ouder worden kan uw kwetsbaarheid op verschillende gebieden toenemen. Daardoor kan de impact van een operatie groter zijn. Op de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie hebben wij een spreekuur preoperatief geriatrisch onderzoek. Hier geven we een zorgvuldige begeleiding aan oudere (meestal kwetsbare) patiënten die geopereerd worden.

Wie helpen u tijdens het spreekuur?

Tijdens het spreekuur ontmoet u de internist Ouderengeneeskunde en/of de verpleegkundig specialist Geriatrie. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische en verpleegkundige zorg voor ouderen.

Gang van zaken tijdens het spreekuur
Het spreekuur duurt in totaal ongeveer 1 uur. De verpleegkundig specialist stelt vragen en doet een algemeen lichamelijk onderzoek en enkele testen om een indruk te krijgen van uw lichamelijk en geestelijk functioneren. Ook stelt zij u vragen over uw klachten en aandoeningen, en over de stemming en de situatie thuis. Na de testen spreekt zij ook nog alleen met uw naaste(n).

Hierna kan het nodig zijn om nog aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld bloedprikken, het maken van een hartfilmpje of een röntgenfoto.

De uitslagen en adviezen worden vervolgens (achter de schermen) in een multidisciplinair overleg besproken. Bij dit overleg zitten deskundigen uit verschillende beroepsgroepen. Zij praten gezamenlijk over uw gezondheidssituatie en stellen samen een behandelplan op. U hoort de uitslagen via uw verwijzer (dit is meestal uw behandelend chirurg of orthopedisch chirurg). 

Uw verwijzer en huisarts ontvangen beide schriftelijk bericht van het onderzoek, het vervolg en de eventuele behandeladviezen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback