Het specialisme Ouderengeneeskunde/Geriatrie van ons ziekenhuis richt zich op de zorg voor oudere, kwetsbare patiënten. Vaak betreft het patiënten die meerdere ziekten tegelijkertijd hebben (soms gaat het om een combinatie van lichamelijke en psychische klachten), vaak samen met het gebruik van verschillende geneesmiddelen. Deze combinatie kan leiden tot een hoge kwetsbaarheid. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld vallen of een verminderde zelfredzaamheid. De behoefte aan zorg en ondersteuning neemt toe en de oudere patiënt komt steeds vaker voor opgaven en keuzen te staan op het gebied van welzijn, zorg en behandeling.
Een belangrijk onderdeel van de geriatrische zorg is om samen met de oudere te bekijken hoe zorg en behandeling ondersteunend kan zijn aan wat echt belangrijk is voor de kwaliteit van het leven van de oudere. 

Een ander belangrijk onderdeel van de geriatrische zorg is de aandacht voor voorlichting en begeleiding van familieleden (of andere naasten) van patiënten. Dit gebeurt door de verpleegkundig specialist Geriatrie en de verpleegkundig consulenten Geriatrie in samenwerking met de paramedische disciplines Fysiotherapie, Ergotherapie, DiëtetiekLogopedie en Medisch Maatschappelijk Werk. Soms kan familie bij de zorg voor de patiënt betrokken worden, hierbij is aandacht voor veilige zorg en een sfeer die voor zowel de patiënt als familie comfortabel voelt belangrijk om te bespreken.

Vragen rondom het levenseinde

Bij gerichte vragen rondom het levenseinde kunnen de zorgverleners van Ouderengeneeskunde/Geriatire de zorgverleners van het specialisme Palliatieve Zorg vragen om mee te denken.  

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback