Fysiotherapie is voor patiënten met klachten aan het ‘bewegingsapparaat’. Dit bestaat onder andere uit uw botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Problemen hiermee kunnen uw bewegingen of een goede lichaamshouding belemmeren. De klachten komen vaak voort uit een onderliggende aandoening. Denk aan klachten door een ongeval of ziekte, of omdat u moet herstellen na een operatie. De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Onze fysiotherapeuten helpen u door:

  • uw klachten te onderzoeken en een persoonlijk behandelplan op te stellen (dat gericht is op het verbeteren van uw lichamelijk functioneren);
  • u oefeningen te leren om uw houding en beweeglijkheid te verbeteren;
  • lichamelijk achteruitgang voorkomen;
  • u adviezen en informatie te geven over houding, beweging, werk, sport en hobby’s.

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed en zelfstandig mogelijk kunt bewegen en functioneren.

Gang van zaken bij Fysiotherapie 

Onze fysiotherapeuten werken zowel klinisch (op de verpleegafdeling) als poliklinisch (op afspraak, op de polikliniek).

Op de verpleegafdeling

U kunt de fysiotherapeut zowel voor, tijdens als na uw opname in ons ziekenhuis tegenkomen. Hij helpt bijvoorbeeld bij het herstel en/of versterken van uw bewegingsapparaat na een operatie.

Op de polikliniek

Onze fysiotherapeuten behandelen patiënten die zijn doorverwezen door de revalidatiearts. Zij helpen u bijvoorbeeld om uw lichamelijke conditie te verbeteren. Ook biedt onze polikliniek Fysiotherapie hart-, long- en oncologierevalidatie aan patiënten die zijn doorverwezen door hun behandelend arts.

Onze fysiotherapeuten behandelen alleen patiënten die zijn doorverwezen door een medisch specialist van ons ziekenhuis. Moet u na uw opname fysiotherapeutisch doorbehandeld worden? Dan verwijzen we u door naar een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in de regio.

Fysiotherapie werkt samen met veel andere afdelingen

Onze fysiotherapeuten werken samen met zorgverleners van veel andere afdelingen. Zo kunt u hen onder andere tegenkomen op onze polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Zij werken daar samen met verschillende andere behandelaars (zoals de revalidatiearts, ergotherapeut en psycholoog). Samen richten zij zich op het verminderen van de gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking.

De fysiotherapeut schuift ook vaak aan bij multidisciplinaire overleggen (zogenoemde MDO’s). Dit zijn overleggen waarbij deskundigen uit verschillende beroepsgroepen aanschuiven. Bijvoorbeeld een medisch specialist, een verpleegkundig specialist en een ergotherapeut. MDO’s zijn er onder andere voor patiënten die door een longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt. Tijdens het MDO bepalen alle specialisten samen het behandelplan voor de patiënt. Zo zorgen zij samen voor de beste zorg.