Overlijden hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer u te horen heeft gekregen dat u niet meer beter wordt, is dat zwaar. Veel mensen ervaren hier problemen bij. Denk aan angst, zorgen, onzekerheid, pijn, benauwdheid en vermoeidheid. In ons ziekenhuis proberen wij te helpen die problemen te verlichten. Niet alleen als het einde van het leven op korte termijn te verwachten is, maar zeker ook als het einde van het leven pas na maanden of zelfs jaren in het zicht is.

Wat is palliatieve zorg?

Niet gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven.

Als u heeft gehoord dat u niet meer beter wordt is genezing niet meer mogelijk. Palliatieve zorg heeft als doel u een nog zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Palliatieve zorg is dus niet gericht op genezing.
Wat is voor u belangrijk? Wat wilt u nog? Wat is voor u een goede kwaliteit van leven? Het antwoord daarop is voor ieder mens anders. Daarom is ook de zorg voor iedereen anders, waarbij de aandacht ligt op de specifieke persoon en zijn lichamelijke, geestelijke en sociale behoeften en zijn behoeften aan zingeving. 

Op tijd en zo lang als het duurt

Palliatieve zorg wordt soms verward met de zorg voor mensen die stervende zijn. Dit hoort er zeker bij, maar palliatieve zorg wordt ook gegeven vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij (ernstige) chronische ziekten het geval zijn. De palliatieve zorg kan dan weken, maanden of zelfs jaren duren. Palliatieve zorg voegt leven toe aan de tijd die u nog heeft, maar niet meer tijd aan het leven dat u leidt.

Niet alleen voor degene die ziek is, maar ook voor familie en naasten

Palliatieve zorg richt zich niet alleen op degene die ziek is, maar palliatieve zorg is er ook voor familie en naasten. Ook voor hen geldt een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Door ook de familie en naasten te steunen helpen we degene die ziek is.

Ondersteunende en palliatieve zorg in het ziekenhuis

Samen voor de beste zorg op de beste plek

Bij palliatieve zorg zijn naast u vaak een groot aantal andere mensen betrokken: familie en naasten, de mantelzorgers, de huisarts, de behandelend medisch specialist, verpleegkundigen, psychologen, enzovoort. Daarnaast kan palliatieve zorg in principe overal verleend worden waar u ook bent: in huis, maar ook bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in het ziekenhuis.

In het Ommelander Ziekenhuis streven wij naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen ál uw zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Daarnaast willen we dat u zoveel mogelijk kunt zijn en leven waar u dat het fijnst vindt. Heel vaak is dat gewoon thuis.

De organisatie van palliatieve zorg in het Ommelander Ziekenhuis

In het Ommelander Ziekenhuis kunnen alle medisch specialisten en verpleegkundigen palliatieve zorg verlenen. Als zij advies nodig hebben, kunnen zij terecht bij de Vakgroep voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (VOPZ). Dit is een groep zorgverleners die regelmatig samenkomt en bespreekt hoe het gaat met palliatieve zorg in het Ommelander Ziekenhuis en hoe wij dit continu kunnen verbeteren.

Het Palliatief Advies Team

Uw behandelend medisch specialist of uw verpleegkundige kan voor meer ingewikkelde problemen advies vragen aan een arts of verpleegkundige van het Palliatief Advies Team (PAT). Dit team maakt onderdeel uit van de VOPZ en is gespecialiseerd in het verlenen van ondersteunende en palliatieve zorg. Het PAT ondersteunt uw artsen en verpleegkundigen bij het verlichten van klachten waar u last van heeft, zoals pijn, benauwdheid, angst en zorgen.

Daarnaast kan het PAT adviezen aan huisartsen geven om er voor te zorgen dat u zo veel mogelijk thuis kunt zijn. Om u daar verder mee te helpen kan het PAT ook adviezen geven aan uw naasten, zodat zij weten wat ze zelf kunnen doen om u te helpen.

U kunt zelf ook in gesprek gaan met iemand van het PAT. Zij kunnen bij u komen op de verpleegafdeling, maar u kunt ook een afspraak maken op de polikliniek. U kunt met het PAT praten over bijvoorbeeld:

  • zorgen en/of problemen, zoals het verdriet van u of dat van uw naasten;
  • levensvragen en/of problemen, zoals vragen naar de zin van het leven, lijden, ziekte en over dood gaan en dood zijn;
  • het opstellen van een goed zorgplan voor als u straks weer uit het ziekenhuis ontslagen bent (mocht u in het ziekenhuis zijn opgenomen);
  • moeilijke beslissingen die genomen moeten worden rondom het einde van het leven, zoals overwegingen bij uw voorkeursplaats van overlijden of overwegingen op welke manier u het liefst zou willen overlijden.

Het PAT heeft een ondersteunende en adviserende rol. Uw behandelend arts blijft verantwoordelijk voor de zorgverlening aan u. In een enkel geval kan het PAT de behandeling in het ziekenhuis overnemen.

Alle patiënten die door het PAT zijn gezien worden besproken in een multidisciplinair overleg met onder andere een longarts, internisten, intensivisten, een medisch maatschappelijk werker, palliatief consulenten thuiszorg en een huisarts.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over palliatieve zorg en ervaringsverhalen? Op deze website vindt u verschillende folders en uitgebreide informatie over palliatieve zorg aan patiënten, naasten en nabestaanden.