Het specialisme Medisch Maatschappelijk Werk biedt hulp en advies aan patiënten die door hun ziekte problemen ondervinden.

Ziek zijn kan ingrijpend zijn. Soms verandert dit uw leven en dat van de mensen om u heen. Een ziekte of aandoening kan veel vragen oproepen. Vragen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouden, werk, hobby of over de financiële gevolgen van uw ziekte. Ook kunt u emoties hebben die uw herstel in de weg staan. Denk aan onzekerheid, angst en verdriet. Dit kan spanning met zich meebrengen, maar ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slecht slapen of hartkloppingen. Ook problemen thuis kunnen invloed hebben op de manier waarop u met uw ziekte omgaat. Onze medisch maatschappelijk werkers helpen u, of geven advies, bij problemen. Daarnaast kan het voor u prettig zijn om even met iemand buiten uw directe omgeving te praten. U kunt met de medisch maatschappelijk werker praten over bijvoorbeeld:

  • hoe u zich voelt tijdens uw verwerking en het leren omgaan met uw ziekte;
  • de gevolgen van uw ziekte en behandeling;
  • relatieproblemen of gezinsproblemen;
  • financiële problemen en huisvesting;
  • praktische problemen die u kunt ondervinden (u kunt ook een verwijzing krijgen naar de juiste instanties voor hulp).

Uw ziekte kan ook de nodige impact op uw partner, kind(eren) of andere direct naasten hebben. Ook zij kunnen een beroep doen op maatschappelijk werk. Samen werkt u aan het herkennen, erkennen en oplossen van problemen. U leert hier bijvoorbeeld anders mee omgaan, zodat de kwaliteit van uw dagelijkse leven weer toeneemt. 

Gang van zaken bij Medisch Maatschappelijk Werk 

Medisch Maatschappelijk Werk is er voor patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen of onder behandeling op de polikliniek staan. Ook hun naasten kunnen bij ons terecht. Uw zorgverlener kan u doorverwijzen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze medisch maatschappelijk werkers. Dit kan op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 088 – 066 1000. Aan uw afspraak met de medisch maatschappelijk werker zijn geen extra kosten verbonden. 

In overleg met u maken wij een afspraak. We proberen dit (voor zover mogelijk) te koppelen aan andere afspraken die u heeft. In ons eerste gesprek maken we kennis en hebben we het over uw problemen. Wanneer mogelijk hebben we het ook gelijk over het oplossen van, of omgaan met, uw problemen. Soms is één gesprek voldoende en anders maken we een vervolgafspraak

Medisch Maatschappelijk Werk werkt samen met veel andere afdelingen

Onze medisch maatschappelijk werkers werken samen met zorgverleners van veel andere afdelingen. Zo kunt u hen onder andere tegenkomen op onze hartrevalidatiepolikliniek en polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Samen met de zorgverleners van deze poliklinieken verzorgt Medisch Maatschappelijk Werk de spreekuren.

De medisch maatschappelijk werker schuift ook vaak aan bij multidisciplinaire overleggen (zogenoemde MDO’s). Dit zijn overleggen waarbij deskundigen uit verschillende beroepsgroepen aanschuiven. Bijvoorbeeld een medisch specialist, een verpleegkundig specialist en een fysiotherapeut. MDO’s zijn er onder andere voor patiënten met chronische pijn of die op de verpleegafdeling liggen. Tijdens het MDO bepalen alle disciplines samen het behandelplan voor de patiënt. Zo zorgen zij samen voor de beste zorg.