Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, verminderen en genezen van de gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel, een functionele beperking of klachten in het houdings- en bewegingsapparaat.

Wat doet een revalidatiearts?

Een revalidatiearts beoordeelt patiënten met klachten en afwijkingen aan het bewegingsapparaat. Als een patiënt niet op korte termijn volledig herstelt, helpt de revalidatiearts om blijvende beperkingen te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, probeert de revalidatiearts samen met de patiënt om de beperking zo goed mogelijk in het leven van de patiënt in te passen.

In ons ziekenhuis is een polikliniek Revalidatie. Hier verricht de revalidatiearts diagnostisch onderzoek en geeft hij patiënten een behandeladvies. Er is een samenwerking met de afdeling Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Diëtetiek, Medisch Maatschappelijk Werk en Medische Psychologie

De revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum of in het ziekenhuis.

Belangrijkste aandoeningen bij Revalidatiegeneeskunde

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden die onder de verantwoordelijkheid van het specialisme vallen zijn:

  • pijnklachten en aangeboren afwijkingen van het houdings- en bewegingsapparaat;
  • neurologische aandoeningen: CVA, dwarslaesie, MS, Parkinson;
  • orthopedische en traumatologische aandoeningen met als gevolg blijvende beperkingen, bijvoorbeeld door amputatie.