Logopedisten onderzoeken en behandelen volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

De logopedische begeleiding heeft twee aandachtsgebieden; het verbeteren van de communicatie en het verbeteren van eten en drinken.

Verbeteren van de communicatie 

  • spraak- en taalproblemen, zoals bijvoorbeeld dysartrie en afasie, die het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel
  • vertraagde of afwijkende spraak en taalontwikkeling bij kinderen
  • stemstoornissen, zoals bijvoorbeeld een verkeerd stemgebruik of afwijkingen aan de stembanden
  • adem – en stemproblemen ten gevolge van stress (waaronder hyperventilatieklachten)

Verbeteren van eten en drinken

  • slikstoornissen die het gevolg zijn van neurologische aandoeningen. Voorbeelden: verslikken, problemen met kauwen, speekselverlies
  • voedingsproblemen bij jonge kinderen. Bijvoorbeeld problemen met het drinken uit de fles, moeite met de overgang van borst- of flesvoeding naar lepelvoeding, problemen met het verwerken van vaster voedsel en kokhalzen

U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, internist, longarts, revalidatiearts, kinderarts of orthodontist. De logopedische behandeling kan ook plaatsvinden als u bent opgenomen op één van de verpleegafdelingen van ons ziekenhuis. Dat gebeurt na een verwijzing van een medisch specialist.