Ergotherapie is bedoeld voor patiënten die hun gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kunnen voeren. Dit kan een gevolg zijn van een ziekte of handicap. Activiteiten die eerst heel vanzelfsprekend waren, lukken niet meer of gaan moeizaam. Dit kunnen activiteiten zijn binnen het huishouden, werk, school of hobby’s. Voorbeelden waar ergotherapeuten bij helpen zijn:

  • u uw dagelijkse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier laten uitvoeren;
  • samen met u een andere dagindeling bedenken, zodat u minder moe wordt;
  • u hulpmiddelen adviseren (bijvoorbeeld speciaal bestek als u moeite heeft met het gebruiken van ‘normaal’ bestek tijdens het eten);
  • u begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Het doel van ergotherapie is dat u weer zo zelfstandig mogelijk die dingen kunt doen, die u wilt doen.

Gang van zaken bij Ergotherapie 

Onze ergotherapeuten werken zowel klinisch (op de verpleegafdeling) als poliklinisch (op afspraak, op de polikliniek).

Op de verpleegafdeling

U kunt de ergotherapeut tegenkomen als u opgenomen bent in het ziekenhuis en tegen problemen in uw zelfredzaamheid aanloopt. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met uzelf wassen of aankleden. De ergotherapeut kijkt dan met u mee en adviseert u hoe u dingen anders zou kunnen doen. U kunt ook moeite hebben met bijvoorbeeld eten of zitten. U krijgt dan advies over hulpmiddelen (zoals aangepast bestek of een speciale (rol)stoel).

Op de polikliniek

Op de polikliniek Ergotherapie bespreekt u samen met de ergotherapeut uw klachten en zoekt u naar een passende oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een andere dagindeling zijn. Of hulpmiddelen die u helpen om uw zelfredzaam te vergroten.

Staat u onder behandeling in ons ziekenhuis? Dan kunnen sommige medisch specialisten van ons ziekenhuis u doorverwijzen naar onze polikliniek Ergotherapie, waarna u een uitnodiging ontvangt voor een afspraak. U kunt zelf geen afspraak maken bij onze ergotherapeuten, zij leveren namelijk zogenoemde ‘tweedelijnszorg’.

Bent u op zoek naar zorg van een ergotherapeut waar u wel zelf (met of zonder verwijzing van een medisch specialist uit het ziekenhuis) een afspraak kunt maken? Dan kunt u het beste zoeken naar zogenoemde ‘eerstelijnszorg’.

Ergotherapie werkt samen met veel andere afdelingen

Onze ergotherapeuten werken samen met zorgverleners van veel andere afdelingen. Zo kunt u hen onder andere tegenkomen op onze polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Zij werken daar samen met verschillende andere behandelaars (zoals de revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog). Samen richten zij zich op het verminderen van de gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. 

De ergotherapeut schuift ook vaak aan bij multidisciplinaire overleggen (zogenoemde MDO’s). Dit zijn overleggen waarbij deskundigen uit verschillende beroepsgroepen aanschuiven. Bijvoorbeeld een medisch specialist, een verpleegkundig specialist en een fysiotherapeut. MDO’s zijn er onder andere voor patiënten die door een longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt. Tijdens het MDO bepalen alle specialisten samen het behandelplan voor de patiënt. Zo zorgen zij samen voor de beste zorg.