Medische Psychologie biedt hulp aan patiënten in bijzondere en moeilijke omstandigheden. Lichamelijke klachten, ziekte en medische behandelingen vormen geregeld een belasting voor de patiënt en de direct betrokkenen. Het is vaak moeilijk het ziek zijn te accepteren en te verwerken. Dit kan spanningen met zich meebrengen. Ook komt het voor dat persoonlijke problemen de lichamelijke klachten mede beïnvloeden. Contact met Medische Psychologie kan in deze gevallen zinvol zijn.

Voorbeelden van klachten waarmee u bij Medische Psychologie terecht kan, zijn:

  • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, operatie, of andere ingrijpende gebeurtenis
  • moeite met het omgaan met een chronische aandoening, zoals diabetes, hartfalen, enzovoort
  • onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak 
  • symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie
  • problemen in de ontwikkeling bij kinderen, zoals emotionele of gedragsproblemen

Gang van zaken bij Medische Psychologie 


Verwijzing
De behandelend arts in het ziekenhuis kan u naar Medische Psychologie verwijzen. U kunt dit ook op eigen initiatief bij uw specialist aanvragen. U zult vervolgens uitgenodigd worden voor een intakegesprek bij Medische Psychologie.

Naast psychologen zijn bij Medische Psychologie ook psychodiagnostisch medewerkers werkzaam. U kunt ook een afspraak met één van hen hebben. 

Intakegesprek
In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog uw klachten met u. Daarnaast kan ook een gesprek plaatsvinden met uw partner, een familielid of een andere direct betrokkene. Zo nodig kan de  psycholoog een psychologisch testonderzoek voorstellen. Dit is een hulpmiddel om uw klachten verder in kaart te brengen.

Psychologisch onderzoek
Tijdens het psychologisch onderzoek worden testen en/of vragenlijsten afgenomen. Bijvoorbeeld om uw klachten te onderzoeken of om uw geheugen en concentratie te toetsen. Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd door de psychodiagnostisch medewerker. Dit is iemand die is gespecialiseerd in het afnemen van psychologisch onderzoek.

Na afloop ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de psycholoog om de uitslag met u na te bespreken. Soms is het voldoende te weten waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen is een behandeling van de klachten nodig.

Behandeling
De psycholoog stelt in overleg met u een behandelplan op. Behandeling is meestal gericht op klachtenvermindering of het leren omgaan met de klachten. Samen met u maakt de psycholoog een keuze uit de verschillende behandelmethoden die er zijn. Denkt u hierbij onder andere aan cognitieve gedragstherapie, medische hypnose, EMDR (traumabehandeling) of systeemtherapie. Als aanvulling kan ook gebruik gemaakt worden van behandeling via e-health

De psychologen werken zowel op de polikliniek Medische Psychologie, als op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. 

Medische Psychologie in multidisciplinaire zorgpaden

Er is een intensieve samenwerking met verschillende afdelingen in multidisciplinaire zorgpaden. Hierbij kan de medische psychologie samen met andere behandelaars deelnemen aan de intake, behandeling en besprekingen. U kunt ons onder andere tegenkomen op de: 

Medische Psychologie maakt ook deel uit van de palliatieve en ondersteunende zorg.

Tot slot kunt u ons zo nodig tegenkomen tijdens een klinische opname. Er is met name een samenwerking met Ouder Kind Zorg (kraam- en kinderafdeling), Neurologie, Oncologie en Interne Geneeskunde.

Meer informatie