Soms vraagt uw gezondheid om een aanpassing van uw voeding. Een diëtist kan u hierbij helpen. Op onze afdeling Diëtetiek werkt een team van diëtisten. U kunt hen door het hele ziekenhuis tegenkomen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis kan uw behandelend specialist een diëtist inschakelen. De diëtist bezoekt u dan op de verpleegafdeling. Uw specialist kan u ook tijdens uw polikliniekbezoek doorverwijzen naar de afdeling Diëtetiek. Bijvoorbeeld voor advies over voeding bij diabetes, COPD, kanker, hart- en nierfalen of voor (of na) een operatie. U krijgt dan een afspraak met de diëtist.

Wat is een dieet?

Een dieet is een voeding die om medische redenen aan speciale eisen moet voldoen. Zo kan het zijn dat u bepaalde voedingsstoffen meer of minder moet gebruiken of zelfs helemaal niet mag gebruiken. Enkele voorbeelden van diëten zijn:

  • een natriumbeperkt dieet
  • een glutenvrij dieet
  • een eiwitbeperkt dieet
  • een cholesterolbeperkt dieet

Dieetadvies

De diëtist vertaalt uw dieetvoorschrift in een dieetadvies, dat wil zeggen in producten die u het beste kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld een cholesterolbeperkt dieet moet volgen, dan kan de diëtist u vertellen welke voedingsmiddelen in dit dieet passen.

De diëtist baseert haar adviezen op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, mits dit natuurlijk past binnen de beperkingen van uw betreffende dieet.

Een dieetadvies in overleg met u

Een dieetadvies is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten wordt vaak gezien als inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon. De diëtist kan u daar zoveel mogelijk bij begeleiden en motiveren. Ook kunt u met al uw vragen over uw voeding of dieet bij de diëtist terecht.