Bent u behandeld voor bijvoorbeeld een hartinfarct, hartoperatie of dotterprocedure? Dan volgt daarna een periode van lichamelijk, maar ook emotioneel herstel. In deze periode kunnen veel vragen ontstaan. Hartrevalidatie leert u omgaan met uw hartklachten. Op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.

Voor wie is de hartrevalidatiepolikliniek?

De hartrevalidatiepolikliniek is speciaal opgezet voor mensen die in ons ziekenhuis zijn behandeld voor een hartaandoening, -operatie of –behandeling . Uw cardioloog kan u aanmelden voor deze polikliniek.

Wie helpen u bij de hartrevalidatiepolikliniek?

Tijdens het hartrevalidatiespreekuur ontmoet u de hartrevalidatieverpleegkundige (een verpleegkundige die gespecialiseerd is in hart- en vaatziekten en hoe hiermee om te gaan). Ook ontmoet u de cardioloog, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog.

Gang van zaken bij de hartrevalidatiepolikliniek

Het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal vaste onderdelen. We stemmen het programma zoveel mogelijk op uw individuele wensen en behoeften af. Onderdelen uit het programma zijn:

  • een voorlichtingsprogramma;
  • een fitmodule;
  • een ontspanningsmodule.

De revalidatieverpleegkundige coördineert de hartrevalidatiepolikliniek en is uw aanspreekpunt gedurende het gehele traject.

Vergoeding

De kosten van de hartrevalidatie worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback