Elke zwangere in Nederland kan kiezen voor een 20-weken-echo. Bij deze echo kijkt een echoscopist of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. Met de 20-weken-echo worden niet alle afwijkingen ontdekt.

VITA

Als u een 20-weken-echo wil laten verrichten kan dit op sommige dagen in het Ommelander Ziekenhuis. Hier houdt VITA, verloskundig centrum Groningen, een echospreekuur. Een afspraak kunt u laten inplannen door VITA, via telefoonnummer 050 - 2110945. U heeft hiervoor wel een verwijzing door de gynaecoloog of verloskundige (eerste- of tweedelijns) nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/20-wekenecho.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback