Mammapolikliniek

Bij een klacht in de borst en een eventueel vermoeden van borstkanker wordt u door de huisarts verwezen naar de mammapolikliniek, waar het mammateam (team borstkankerzorg) u dan onderzoekt. Bij het Ommelander Ziekenhuis kunt u altijd snel op de mammapolikliniek terecht. Als u voor de eerste keer op de mammapolikliniek komt, heeft u een afspraak met een verpleegkundig specialist oncologie (VSO). Mogelijk is er ook een chirurg bij deze afspraak.

Binnen 24 uur een diagnose 

Dankzij de nauwe samenwerking van het mammateam is het mogelijk om aan vrouwen binnen 24 uur uitsluitsel te geven of ze borstkanker hebben of niet. Als de uitslag van het onderzoek borstkanker is, dan worden de verschillende behandelmogelijkheden besproken. Lees meer hierover op de pagina ‘Borstkanker onderzoek en behandeling’.

De VSO

Een VSO is een verpleegkundig specialist oncologie. Er werken meerdere VSO's op de mammapolikliniek. De werkzaamheden van de VSO zijn onder andere:

  • voorlichting geven aan patiënten met borstkanker
  • voorlichting geven bij chemotherapie
  • controle tijdens chemotherapie en na een borstkankeroperatie
  • psychosociale begeleiding voor oncologische patiënten en hun naasten, met daarbij zo nodig verwijzing naar andere zorgverleners
  • deskundigheidsbevordering in oncologie voor collega’s verpleegkundigen
  • deelname aan medisch oncologisch wetenschappelijk onderzoek.

De VSO kan vragen beantwoorden over uw ziekte en behandelingsmogelijkheden. In de gesprekken is ruimte om te praten over emotionele, psychische en/ of sociale aangelegenheden die in verband staan met uw ziekte. Verder kunt u bij de polikliniek oncologie advies krijgen over boeken en brochures.
Ook kunnen de VSO’s u in contact brengen met lotgenoten en met andere zorgverleners.

Bereikbaarheid

U kunt contact met de VSO opnemen na een verwijzing van uw arts of een verpleegkundige. Dat kan via telefoonnummer 088 - 066 1000.
De VSO's werken zowel voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, als voor patiënten die al weer thuis zijn.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback