Bij een klacht in de borst en een eventueel vermoeden van borstkanker wordt u door uw huisarts verwezen naar de mammapolikliniek, waar de verpleegkundig specialist oncologie (VSO) u ziet. Belt uw huisarts dezelfde dag nog, dan kunt u vaak de volgende dag direct langskomen. Het kan ook zijn dat u een verwijzing krijgt naar de chirurg.

Onderzoek en diagnose binnen 24 uur

Binnen het Ommelander Ziekenhuis is het mogelijk om aan vrouwen binnen 24 uur uitsluitsel te geven of ze borstkanker hebben of niet. Bij uw eerste bezoek aan de mammapolikliniek wordt de anamnese (dit is de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden die u als patiënt aan de VSO of chirurg kunt vertellen) en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek bezoekt u de röntgenafdeling/radioloog voor vervolgonderzoeken. Lees hier meer.

Diagnose borstkanker

Als de uitslag borstkanker is dan worden direct de verschillende behandelmogelijkheden met u besproken. Lees hier meer.

Behandeling borstkanker

Er zijn allerlei behandelingen van borstkanker mogelijk. Welke nodig zijn, hangt onder andere af van het stadium van de kanker en de kans op genezing. Omdat iedere patiënt weer anders is, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze website beschreven staat. Lees hier meer over behandelingsmogelijkheden.

Operatie

Bij veel patiënten start de behandeling van borstkanker met een operatie. Lees hier meer.

Therapieën na een operatie

Na de operatie zijn er vier mogelijke therapieën. Lees hier meer.

Uitzaaiingen (metastasen) in andere organen

Als borstkankercellen uitgezaaid zijn naar bijvoorbeeld de lever, de botten of de longen, is genezing niet meer mogelijk. Uitzaaiingen kunnen worden behandeld met palliatieve behandeling. Lees hier meer.

Deelname wetenschappelijk onderzoek (trails)

Het Ommelander Ziekenhuis doet mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in het kader van de behandeling voor (uitgezaaide) borstkanker. In het multidisciplinaire overleg is structureel aandacht voor trials die voor u van belang kunnen zijn. U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een lopende trial. Het gaat dan om trials die in het UMCG lopen en trials waarin het Ommelander Ziekenhuis participeert. Lees hier meer.

Second opinion

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan degene die u behandelt. Omdat u vaak geconfronteerd wordt met veel informatie en lastige keuzes, kan het zijn dat u twijfelt aan de mening of de behandeling die uw arts cq het behandelteam van het Ommelander Ziekenhuis/UMCG aan u voorstelt. Dan kunt u een second opinion vragen. Lees hier meer.

Controlefase

In de controlefase heeft u afhankelijk van het type behandeling een aantal controle afspraken met de chirurg, de medisch oncoloog, de VSO of de radiotherapeut. Lees hier meer.

Nazorg en revalidatie

In het Ommelander Ziekenhuis zijn een aantal vormen van oncologische revalidatie te onderscheiden. Lees hier meer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback