Naast de controles die uitgevoerd worden door de specialisten die u behandeld hebben volgens het eerder genoemde controle schema, kan de nazorg bestaan uit andere zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • begeleiding bij het weer in conditie komen door middel van revalidatietraining bij een fysiotherapeut
  • begeleiding in verband met lymfeoedeem, door een lymfeoedeem therapeut
  • begeleiding door een diëtiste om op een door u gewenst gewicht te komen of te blijven
  • begeleiding door een psycholoog (intern of extern) of maatschappelijk werker voor psychische of sociale problematiek.

Deze hulpvormen kunnen ook al tijdens de behandeling ingezet worden. Of u in aanmerking komt voor nazorg bij een van bovengenoemde of andere professionals zal zorgvuldig met u afgestemd worden. Daartoe zal met enige regelmaat een vragenlijst met u doorgenomen worden. Aan de hand van de vragenlijst hebt u een verdiepend gesprek met de vso over de thema’s die u hebt aangekruist. Op basis van de uitkomsten van het gesprek en in overleg met u kan een verwijzing naar een andere zorgverlener plaatsvinden. Het geheel van afspraken wordt vastgelegd in een nazorgplan. Het gesprek met behulp van de vragenlijst vindt overigens ook al plaats tijdens de behandeling. De tijdstippen worden dan in onderling overleg met u bepaald. De vragenlijst wordt de Lastschaal genoemd.

Samenvattend is het zo dat in het Ommelander Ziekenhuis drie vormen van oncologische revalidatie te onderscheiden zijn:

  • De enkelvoudige revalidatie bij een fysiotherapeut in de eerste lijn met ervaring in en een programma voor het begeleiden van patiënten met een oncologische aandoening.
  • De multidisciplinaire oncologische revalidatie via de revalidatie arts van het Ommelander Ziekenhuis, individueel.
  • De uitgebreide oncologische revalidatie in groepen in het UMC Groningen, locatie Beatrixoord.
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback