Borstkankerzorg is een specialisme binnen de Oncologie. Het richt zich op het onderzoeken en behandelen van borstkanker. De diagnose kanker, of de mogelijkheid dat daar sprake van is, roept vaak vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen: over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft samen met de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) de informatie samengesteld waarvan we verwachten dat het zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van u als patiënt en uw naasten.

De informatie kan u wellicht ondersteunen in een onzekere tijd. We schetsen een algemeen beeld van de gang van zaken in het Ommelander Ziekenhuis bij het tot stand komen van de diagnose en behandeling van goedaardige afwijkingen in de borst en van borstkanker. Zo vindt u informatie over de onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen en behandelmogelijkheden.

Omdat iedere patiënt weer anders is, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze site beschreven staat.

Binnen 24 uur zekerheid in het Ommelander Ziekenhuis

Bij een klacht in de borst en een eventueel vermoeden van borstkanker wordt u door uw huisarts verwezen naar de mammapolikliniek , waar de verpleegkundig specialist oncologie (VSO) u ziet. Belt uw huisarts dezelfde dag nog, dan kunt u vaak de volgende dag direct langskomen. Het kan ook zijn dat u een verwijzing krijgt naar de chirurg. 

Binnen ons ziekenhuis is het mogelijk om aan vrouwen binnen 24 uur uitsluitsel te geven of ze borstkanker hebben of niet. Bij uw eerste bezoek aan de mammapolikliniek wordt de anamnese (dit is de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden die u als patiënt aan de VSO of chirurg kunt vertellen) en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek bezoekt u de röntgenafdeling/radioloog voor vervolgonderzoeken. Lees hier meer.

Diagnose borstkanker

Als de uitslag borstkanker is dan worden direct de verschillende behandelmogelijkheden met u besproken. Lees hier meer.

Behandeling borstkanker

Er zijn allerlei behandelingen van borstkanker mogelijk. Welke nodig zijn, hangt onder andere af van het stadium van de kanker en de kans op genezing. Omdat iedere patiënt weer anders is, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze website beschreven staat. Lees hier meer over behandelingsmogelijkheden.

Operatie
Bij veel patiënten start de behandeling van borstkanker met een operatie. Lees hier meer.

Therapieën na een operatie
Na de operatie zijn er vier mogelijke therapieën. Lees hier meer.

Uitzaaiingen (metastasen) in andere organen
Als borstkankercellen uitgezaaid zijn naar bijvoorbeeld de lever, de botten of de longen, is genezing niet meer mogelijk. Uitzaaiingen kunnen worden behandeld met palliatieve behandeling. Lees hier meer.

Deelname wetenschappelijk onderzoek (trails)
Het Ommelander Ziekenhuis doet mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in het kader van de behandeling voor (uitgezaaide) borstkanker. In het multidisciplinaire overleg is structureel aandacht voor trials die voor u van belang kunnen zijn. U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een lopende trial. Het gaat dan om trials die in het UMCG lopen en trials waarin het Ommelander Ziekenhuis participeert. Lees hier meer.

Second opinion
Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan degene die u behandelt. Omdat u vaak geconfronteerd wordt met veel informatie en lastige keuzes, kan het zijn dat u twijfelt aan de mening of de behandeling die uw arts cq het behandelteam van het Ommelander Ziekenhuis/UMCG aan u voorstelt. Dan kunt u een second opinion vragen. Lees hier meer.

Controlefase
In de controlefase heeft u afhankelijk van het type behandeling een aantal controle afspraken met de chirurg, de medisch oncoloog, de VSO of de radiotherapeut. Lees hier meer.

Nazorg en revalidatie
In het Ommelander Ziekenhuis zijn een aantal vormen van oncologische revalidatie te onderscheiden. Lees hier meer.

Lees meer informatie over:

In ons ziekenhuis werken verpleegkundig specialisten oncologie (VSO's). Er werken meerdere VSO's op de mammapolikliniek. De VSO kan uw vragen beantwoorden over uw ziekte en behandelingsmogelijkheden. In de gesprekken is ruimte om te praten over emotionele, psychische en/ of sociale aangelegenheden die in verband staan met uw ziekte. Verder kunt u bij de polikliniek oncologie advies krijgen over boeken en brochures.
Ook kunnen de VSO’s u in contact brengen met lotgenoten en met andere zorgverleners.

De VSO's werken zowel voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, als voor patiënten die al weer thuis zijn.

Alle soorten kanker hebben één eigenschap gemeen: een ongecontroleerde deling van lichaamscellen. Borstkanker is een kanker die zich in en om het borstweefsel van vrouwen en mannen ontwikkelt. Een ander woord voor borstkanker is mammacarcinoom. Lees hier meer over borstkanker. 

Om de borstkankerzorg zo goed, snel en soepel mogelijk te maken, hebben we in het Ommelander Ziekenhuis een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Op deze pagina worden websites vermeld waar u meer informatie kunt u vinden over borstkanker, kanker bij kinderen, onderzoek, ondersteuning en patiëntenverenigingen.

Als u te horen hebt gekregen dat u borstkanker heeft, gaan er allerlei vragen door uw hoofd. Als ziekenhuis wijzen wij je daarom graag op B-bewust (‘Ben je bewust’). B-bewust is een eenvoudig online hulpmiddel dat helpt om gesprekken met je arts of VSO voor te bereiden. Lees hier meer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback