Bij het eerste bezoek wordt u ontvangen op de polikliniek chirurgie en wordt de anamnese (dit is de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden die u als patient aan de verpleegkundig specialist oncologie (VSO) of chirurg kunt vertellen) en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek bezoekt u de röntgenafdeling/radioloog voor de vervolgonderzoeken:

  • mammografie
  • echografie
  • indien nodig stereotactische biopsie of punctie. 
    Een stereotactische bopsie is een biopsie uitgevoerd op geleide van röntgenstralen.

De anamnese en het lichamelijk onderzoek, het beeldvormende onderzoek en de biopsie vormen samen de zogenaamde triple diagnostiek.
De triple diagnostiek gebeurt tijdens uw eerste bezoek. De biopsie wordt onderzocht door het pathologisch laboratorium en de volgende werkdag maken we een afspraak en krijgt u de uitslag van de chirug en/of VSO.

Soms aanvullend onderzoek nodig.

Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen met een MRI scan. Een MRI scan wordt binnen maximaal 10 dagen uitgevoerd.

Binnen 1 of 2 werkdagen na de onderzoeken volgt het uitslaggesprek op de polikliniek. Tijdens dit gesprek wordt de uitslag van de biopsie besproken. Als het om een goedaardige afwijking blijkt te gaan, hoeft u meestal niet voor controle terug te komen. Het kan zijn dat het in uw geval wel nodig is om te blijven controleren. Wij maken dan afspraken met u hoe we de controles vorm gaan geven.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback