Op deze pagina worden websites vermeld waar u meer informatie kunt u vinden over borstkanker, kanker bij kinderen, onderzoek, ondersteuning en patiëntenverenigingen.

Algemene informatie

 • KWF Kankerbestrijding richt zich op het totale veld van de kankerbestrijding: voorlichting, onderzoek, opleiding, begeleiding, signaleren van ontwikkelingen etc.
 • Borstkanker (Borstkanker Vereniging Nederland)
  Dit is een zelfbewuste en professionele vereniging van en voor (ex)borstkanker- patiënten, erfelijk belasten en hun naasten
 • Diagnose borstkanker
  Informatieve site voor iedereen die meer wil weten over borstkanker
 • NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
  De NFK is de koepelorganisatie van 25 kankerpatiëntenorganisaties in Nederland
 • Mammarosa
  Informatie over borstkanker voor allochtone vrouwen
 • Kies Beter 
  Op deze website vindt u informatie die u helpt bij keuzes in de zorg
 • Kankerspoken
  Informatie over kanker voor kinderen

Informatie over onderzoeken

 • IKNO (Integraal Kankercentrum Noord Oost)
  Een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg
 • Oncoline
  Deze website is van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Via Oncoline krijgt u toegang tot richtlijnen voor oncologische zorg
 • Welder
  Kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap
 • UMCG
  Afdeling Klinische Genetica en Radiotherapie

Ondersteuning en nazorg

 • IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie
  Brancheorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie
 • Herstel en balans
  Revalidatieprogramma Herstel & Balans voor mensen met kanker
 • Kinese fysiotherapeuten
  Fystiotherapeuten in Noord-Oost Groningen
 • NVFL
  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
 • Look good, feel better
  Uiterlijke verzorging voor mensen met kanker
 • Leveste
  Afdeling Plastische Chirurgie
 • Hoofdzakengids
  Website over de mogelijkheden om uw hoofd op een mooie, leuke en modieuze manier te bedekken

Patiëntenverenigingen

 • De Amazones
  Een website voor vrouwen met borstkanker die elkaar als lotgenoten hebben gevonden.
 • Pink Ribbon
  Fondswervende organisatie
 • Ziek en mondig
  Het hoofddoel van ‘Sterk naar Werk’ is om via empowering de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van betaalde en onbetaalde werkenden te verhogen

Boeken

J. Van Bohemen, H. Oldenburg, M. Vrancken Peeters Het Borstkankerboek Uitgeverij Thoeris, Amsterdam. ISBN 978 90 72219 16 9. prijs € 27,50 (www.thoeris.nl).

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback