Is het verantwoord dat ik op een operatie moet wachten?

Een kankercel groeit niet zo snel. De tijd tussen de diagnose en de operatie mag volgens de daarvoor geldende medische normen, ook afgestemd met de borstkankervereniging, drie weken zijn. In het Ommelander Ziekenhuis Groningen houden we deze drie weken ook aan, het liefst twee weken. De tijd tussen de diagnose en de start van de chemotherapie voorafgaand aan een operatie is vier weken. Dat zijn verantwoorde tussentijden.

Wat is beter, een borstsparende operatie of een borstamputatie?

Bij de keuze tussen een borstsparende operatie en een borstamputatie spelen medisch inhoudelijk de volgende afwegingen mee:

  • het eventueel op meer dan 1 plaats in de borst voorkomen van borstkanker, ver van elkaar verwijderd.
  • verspreid voorkomende microscopisch kleine kalkdeeltjes die verdacht zijn voor borstkanker
  • onvoldoende mogelijkheden om de borstkanker chirurgisch ruim te verwijderen
  • eerdere bestraling op de borst
  • de grootte van de tumor (in relatie tot de omvang van de borst)

Als één van de bovenstaande situaties het geval is, dan krijgt u het advies een borstamputatie te laten verrichten.

In meerdere situaties is de keuze tussen een borstamputatie en een borstsparende operatie met aanvullende radiotherapie, gelijkwaardig, zo is gebleken uit onderzoek. Die gelijkwaardigheid betreft eenzelfde risico op terugkeer van de ziekte en een zelfde percentage overleving na behandeling van de ziekte. In deze situatie kunt u zelf uw persoonlijke afwegingen maken op grond van voldoende informatie over wat de beide behandelmogelijkheden, een borstamputatie enerzijds en een borstsparende operatie anderzijds voor u betekenen op korte en lange termijn.

Waarom krijg ik het middel herceptin niet?

Het middel herceptin wordt gegeven als nabehandeling bij patiënten bij wie gebleken is dat de borstkanker cel gevoelig is voor dit medicijn. Op de borstkankercellen is dan een speciaal eiwit aanwezig, de zogenaamde her 2 neu factor. Het medicijn herceptin, is tegen dat eiwit gericht en belemmert de invloed die deze factor heeft op de borstkankercel. Bij alle patiënten wordt beoordeeld of er sprake is van deze her 2 neu factor en als dat het geval is wordt herceptin gegeven in de nabehandeling.

Waarom krijg ik een andere behandeling dan mijn buurvrouw?

Bij de behandeling van borstkanker wordt zorgvuldig gekeken naar diverse kenmerken van de borstkanker. Op basis van deze individuele verschillen die er kunnen zijn in de kenmerken van de tumor, wordt uw persoonlijke behandelplan opgesteld. Daarom kunnen de behandelingen onderling verschillen. Het is voor u altijd van groot belang om te begrijpen waarom u de behandeling krijgt die aan u is voorgesteld. Mochten er daarover na de uitleg toch nog vragen zijn, dan kunt u die vraag voorleggen aan de chirurg, de medisch oncoloog of de verpleegkundig specialist oncologie (VSO). Zij zullen het u nogmaals uitleggen.

Waarom wordt bij mij geen erfelijkheidsonderzoek verricht?

5 % van alle borstkanker heeft een erfelijk oorzaak. Dat betekent dat in verreweg de meeste gevallen geen sprake is van een erfelijke factor bij het ontstaan van borstkanker. Als er sprake is van een erfelijke vorm van borstkanker is er ook een verhoogde kans op eierstok kanker. Of er bij u een aanleiding is om klinisch genetisch onderzoek te doen naar een erfelijke vorm van borstkanker hangt samen met uw familiegeschiedenis. Het is daarbij van belang om te weten of er meerdere familieleden zijn die borstkanker en/of eierstok kanker hebben of hebben gehad en wat hun leeftijd was toen zij borstkanker en/of eierstokkanker kregen. Er zal altijd gevraagd worden naar deze familiegeschiedenis of familie anamnese. Daarna wordt samen met u besproken of er een verhoogde kans is op een erfelijke factor in het ontstaan van uw borstkanker en of er aanleiding is om erfelijkheidsonderzoek te laten verrichten. U zult dan worden verwezen naar een afdeling klinische genetica. U kunt daar ook altijd terecht voor een informatief gesprek. Als bij u geen erfelijkheidsonderzoek wordt verricht is er op basis van de familiegeschiedenis geen verhoogde kans op een erfelijke factor bij het ontstaan van borstkanker en/of eierstok kanker.

Waarom krijg ik hormoontherapie?

Als u een hormoontherapie is voorgesteld voor de behandeling van uw borstkanker dan is op basis van onderzoek gebleken dat uw borstkanker gevoelig is voor behandeling met hormonale therapie. Onder invloed van uw vrouwelijke hormonen groeien uw borstcellen. Borstkankercellen ontstaan uit borstcellen en kunnen daarom ook groeien onder invloed van hormonen. De hormonale therapie remt de opname van vrouwelijke hormonen in de borstkankercel of het remt de aanmaak van vrouwelijke hormonen. Er is met hormonale therapie een belangrijke winst te behalen ten aanzien voor de totale overleving en ook ten aanzien van vermindering van de kans op terugkeer van de ziekte. Hoe groot die winst is hangt af van factoren in uw persoonlijk situatie. Uw behandelend arts of de VSO kunnen u hierover nadere uitleg geven.

Is het mogelijk bij een borstamputatie een gelijktijdige reconstructie te doen?

Het beste moment voor het uitvoeren van een reconstructie is deels afhankelijk van de aanvullende behandelingen die u na de operatie nog moet ondergaan. De reconstructie kan plaatsvinden tijdens dezelfde operatie als de borstamputatie, maar kan ook worden uitgesteld.

Soms kan in één operatie zowel de amputatie als de reconstructie worden verricht. Directe borstreconstructie is in medisch opzicht mogelijk als de kans klein is dat na de operatie bestraling nodig is. Een directe borstreconstructie is vaak mogelijk in de volgende situaties:

  • als vrouwen hun borsten preventief laten verwijderen vanwege een erfelijke aanleg voor borstkanker, dan zijn bestraling of chemotherapie niet aan de orde
  • als vrouwen een borstamputatie ondergaan vanwege een voorstadium van borstkanker, Ductaal Carcinoma in Situ ofwel DCIS
  • als vrouwen een kleine tumor hebben die borstsparend behandeld kan worden, maar zij zelf kiezen voor een borstamputatie. Bij een borstamputatie die direct gevolgd wordt door een borstreconstructie wordt de operatie door de chirurg en een plastisch chirurg uit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) uitgevoerd. De operatie kan in het Ommelander Ziekenhuis of UMCG plaatsvinden.

Een uitgestelde reconstructie vindt minimaal zes maanden na de borstamputatie plaats. Het operatiegebied is dan voldoende hersteld. Als u na een borstamputatie wordt bestraald, is het beter enkele jaren te wachten met de reconstructie. De huid en het borstweefsel kunnen dan voldoende herstellen van de bestraling. U kunt het beste met uw arts bespreken wat voor u het goede moment en de juiste methode is voor de reconstructie.

Waarom nog behandelen? Mijn ziekte is uitgezaaid en ik kan niet meer genezen.

Bij uitgezaaide borstkanker is het vaak mogelijk om met een behandeling de ziekte terug te dringen en de kwaliteit van het leven daarmee te bewaren of zelfs verbeteren. De gevolgen van de ziekte worden beperkt, u hebt minder last van klachten die u, zonder behandeling, wel zou krijgen. Bij uitgezaaide borstkanker zijn er vaak verschillende behandelingsmogelijkheden die gegeven kunnen worden. De voor- en nadelen van elke behandeling zullen altijd zorgvuldig met u worden besproken. Ook is er tijdens de behandeling veel aandacht voor de psychische en sociale kant van de ziekte en de behandeling.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback