Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan degene die u behandelt. Omdat u vaak geconfronteerd wordt met veel informatie en lastige keuzes, kan het zijn dat u twijfelt aan de mening of de behandeling die uw arts cq het behandelteam van het Ommelander Ziekenhuis/UMCG aan u voorstelt. Dan kunt u een second opinion vragen. Ook als u meer zekerheid wilt hebben of gewoon een mening van een andere deskundige wilt horen om zelf een betere afweging te kunnen maken, kunt u om een second opinion vragen. Uw arts zal dan voor een verwijzing zorgen omdat voor een second opinion een verwijzing van uw behandelend arts nodig is. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback