Het Ommelander Ziekenhuis doet mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in het kader van de behandeling voor (uitgezaaide) borstkanker. In het multidisciplinaire overleg is structureel aandacht voor trials die voor u van belang kunnen zijn. Deelname aan een lopende trial zal meegenomen worden in het behandeladvies wat u krijgt. Het gaat dan om trials die in het UMC Groningen lopen en trials waarin het Ommelander Ziekenhuis participeert. U kunt gevraagd worden hieraan mee te doen. Voor u besluit aan het onderzoek deel te nemen, krijgt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek en de zaken die ermee samenhangen. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk deel te nemen aan trials die in den lande lopen. Actuele informatie daarover vindt u op de website kanker.nl. U kunt hierover altijd in gesprek gaan met uw behandelend medisch en/of verpleegkundig specialist.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback