De VSO geeft u nog verdere voorlichting over de behandeling en het verdere verloop van het proces. De behandelmogelijkheden worden nog eens doorgenomen en als er nog vragen of onduidelijkheden zijn van uw kant, worden deze besproken. U kan vervolgens de chirurg bezoeken voor het bespreken van de definitieve behandelkeuze.
Mochten er meerdere afspraken nodig zijn om tot deze keuze te komen dan is dat mogelijk.

De operatie mogelijkheden zijn als volgt:

  • borstsparende operatie met schildwachtklier procedure
  • borstsparende operatie met okselklierdissectie
  • verwijdering van de borst (ablatio) met schildwachtklierprocedure
  • verwijdering van de borst (ablatio) met okselklierdissectie
  • reconstructie tijdens of na verwijdering van de borst (ablatio)

Voor de opnamedag

Als er sprake is van een operatie dan wordt de opname datum met u afgesproken. U gaat voor de operatie naar het pre-operatieve spreekuur van de anesthesist en een verpleegkundige. Tijdens dit spreekuur wordt met u afgestemd over de noodzaak van een aantal pre-operatieve consulten en daarbij horende onderzoeken:

  • internist
  • longarts op indicatie
  • cardioloog op indicatie

De opnamedag

Op de afgesproken opnamedag meldt u zich op de afdeling en heeft u een opnamegesprek met de afdelingsverpleegkundige. U krijgt die dag nadere uitleg over de operatie en er wordt met u nagegaan of alles duidelijk voor u is. De operatie wordt uitgevoerd, meestal de dag na opname.

Na de operatie gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier krijgt u bezoek van de chirurg. Hij informeert u over het traject na de operatie en maakt een poliklinische afspraak voor na de operatie.

De chirurg en de afdelingsverpleegkundige overleggen met u over de ontslagdatum. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht. Binnen 5 werkdagen na de operatie wordt de uitslag van het weefsel onderzoek (pathologische anatomische uitslag ofwel PA-uitslag) met u besproken en wordt bepaald of er aanvullende (ofwel stadiëringsonderzoeken) en nabehandelingen nodig zijn. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat er één of meerdere heroperaties nodig zijn.

Stadiëringsonderzoeken

Als dit bij u van toepassing is ondergaat u de stadiëringsonderzoeken. Deze bestaan uit een CT-scan van de borstkas en lever, en een skeletscan. De onderzoeken zijn bedoeld om eventuele uitzaaiingen op afstand op te sporen. U krijgt de uitslag van de chirurg of de medisch oncoloog.

Na de opname

Vervolgens bezoekt u de VSO na de opname. In dit gesprek wordt de opname geëvalueerd en wordt (indien van toepassing) prothesevoorlichting gegeven en voorlichting over de verschillende aanvullende therapiesoorten. Tevens wordt er als er meerdere personen in de familie zijn met borstkanker de mogelijkheid erfelijkheidsonderzoek met u besproken. Het tijdstip waarop een eventuele verwijzing plaatsvindt, wordt in onderling overleg met u bepaald.

Als er in het behandelvoorstel is afgesproken voorafgaand aan de operatie eerst chemotherapie te geven, gaat u eerst naar medisch oncoloog. Deze geeft informatie over de meerwaarde, aard, doel duur en de bijwerkingen van de behandeling. Na het gesprek met de medisch oncoloog hebt u nog een informatiegesprek met de VSO over de chemotherapie. In dit gesprek ontvangt u meer gedetailleerde informatie en wordt de behandeling ook gepland. Vaak zit er enige tijd tussen de afspraken zodat u de gelegenheid heeft over het een en ander na te denken en vragen te verzamelen.

Chemokuren

Vervolgens vinden de chemokuren in het Ommelander Ziekenhuis Groningen plaats onder begeleiding van de medisch oncoloog en VSO.

De dag voorafgaand aan elke chemokuur vindt een laboratoriumonderzoek en bezoek aan de medisch oncoloog of VSO (om en om) plaats en zonodig bij complicaties en bijwerkingen vaker.

Tijdens de chemotherapie wordt u begeleidt door de verpleegkundige die de chemotherapie toedient op de chemokamer.

Bekijk de folder 'Chemotherapie voorafgaand aan de operatie'.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback